Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Speelt het niet tijdig verstrekken van een loonbelastingnummer een rol bij de vraag of een betalingsonmacht tijdig is gemeld?

FB / LB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/00777 - ECLI:NL:PHR:2015:164 - 02-03-2015

Jurisprudentie

Aansprakelijkstelling bestuurder: sanctie na schending artikel 8:42 Awb

FB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00984 - ECLI:NL:PHR:2018:1374 - 13-12-2018

Jurisprudentie

Onervaren medewerker accountantskantoor maakt ongecontroleerd foutje: bestuurdersaansprakelijkheid voor 118.681 euro

FB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/05618 - ECLI:NL:PHR:2014:66 - 31-01-2014

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid voor zetelverplaatsing naar Israël

FB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03039 - ECLI:NL:PHR:2017:193 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor zetelverplaatsing naar Israël

FB / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03041 - ECLI:NL:PHR:2017:200 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Disculpatie bestuurdersaansprakelijkheid / vertrouwen op advies adviseurs

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03132 - ECLI:NL:PHR:2019:478 - 07-05-2019

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling voor belastingschulden van cv

LB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03101 - ECLI:NL:PHR:2018:427 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Belgische bestuurder aansprakelijk voor zetelverplaatsing naar Israël

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/03040 - ECLI:NL:PHR:2017:199 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Premature aansprakelijkstelling ex art. 40 IW 1990 is nietig

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00191 - ECLI:NL:PHR:2019:665 - 19-06-2019

Volgende