Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen OVB-vrijstelling omdat ABC-levering niet als een ruil geldt / immateriële schadevergoeding voor onredelijke behandeltermijn van het geschil

WBR - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00062 (BV0629) - 21-12-2011

Jurisprudentie

BV is geen overdrachtsbelasting verschuldigd omdat haar risico beperkt bleef tot eventuele waardeveranderingen van de aandelen in het onroerendezaaklichaam

WBR - Uitspraak Hof Den Haag - 07/00234 (BH1394) - 23-12-2008

Jurisprudentie

Aangezien beherend vennoot haar pand tegen boekwaarde inbracht zijn de commanditaire vennoten geen overdrachtsbelasting verschuldigd over de stille reserves / familierelatie doet niet af aan zakelijkheid

WBR - Uitspraak Hof Den Haag - 07/00004 (BD0395) - 11-04-2008

Jurisprudentie

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging doordat IB-onderneming, met uitzondering van het bedrijfspand was ingebracht in de BV

WBR - Uitspraak Hof Den Haag - 02/04664 (AO6673) - 29-01-2004

Jurisprudentie

Aangekocht onbebouwd perceel vormt door demping van sloten toch één bouwterrein met overige percelen / OVB-vrijstelling van toepassing

WBR - Uitspraak Hof Den Haag - 10/00377 (BV0160) - 27-12-2011

Volgende