Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen sprake van betalingsonmacht / juiste tarieftoepassing

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00460 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2755 - 26-09-2017

Jurisprudentie

Onterechte naheffing premies / geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00552 t/m 18/00556 - ECLI:NL:GHDHA:2019:98 - 15-01-2019

Jurisprudentie

Geen beëindiging eigenrisicodragerschap WGA; vergissing verzekeraar

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00504 en 18/00505 - ECLI:NL:GHDHA:2018:2220 - 28-08-2018

Jurisprudentie

Overeenkomsten met meer- en minderclausule / toepassing lage sectorpremiepercentage

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00219 - ECLI:NL:GHDHA:2020:122 - 21-01-2020

Jurisprudentie

Geen beëindiging eigenrisicodragerschap WGA / vergissing verzekeraar

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00504 en 18/00505 - ECLI:NL:GHDHA:2018:2220 - 28-08-2018

Jurisprudentie

Belgische sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen komen niet in aftrek op Nederlandse winst

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00908 en 11/00909 - ECLI:NL:GHDHA:2013:4597 - 05-11-2013

Jurisprudentie

Dga van administratiekantoor dat ook Belgische cliënten bedient (maar geen vaste inrichting in België heeft) is alleen in Nederland premie verschuldigd

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 04/01172 (AX6145) - 07-03-2006

Jurisprudentie

Geen vrijstelling voor premie volksverzekeringen voor werknemer die het gehele jaar 2000 in Kazachstaan heeft gewerkt in dienst van Nederlandse werkgever

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 02/04473 (AP0232) - 11-05-2004

Volgende