Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Aansprakelijkheidsschuld niet verjaard, wel verminderd

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/00288 - ECLI:NL:GHSHE:2017:2582 - 09-06-2017

Jurisprudentie

Beschikking aansprakelijkstelling voor onterechte navorderingsaanslag vernietigd / geslaagd beroep op disculpatie

FB / VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00843 - ECLI:NL:GHSHE:2016:255 - 28-01-2016

Jurisprudentie

Bescheid voldoet aan eisen om als factuur te worden aangemerkt

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00840 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5471 - 09-12-2016

Jurisprudentie

Creditfactuur leidt niet tot teruggaaf van omzetbelasting omdat niet was uitgesloten dat alsnog betaald zou gaan worden

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00867 - ECLI:NL:GHSHE:2016:2190 - 03-06-2016

Jurisprudentie

Correctie van BTW-aftrek vervalt omdat inspecteur privégebruik van ter beschikking gestelde auto niet aannemelijk kan maken

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 08/00770 (BN5545) - 10-06-2010

Jurisprudentie

Vereiste aangifte niet gedaan / bedrag van ruim € 1,8 miljoen niet aftrekbaar

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 18/00575 - ECLI:NL:GHSHE:2019:4050 - 31-10-2019

Jurisprudentie

Geen sprake van economische activiteit in geval van verhuur van kantoorruimte en parkeerruimte

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 13/01063 - ECLI:NL:GHSHE:2014:3616 - 12-09-2014

Jurisprudentie

Niet alle door stichting aan hogescholen berekende bedragen zijn aan te merken als vergoeding voor verrichte prestatie(s)

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00220 - ECLI:NL:GHSHE:2016:367 - 05-02-2016

Jurisprudentie

Terechte LB-naheffing omdat niet aannemelijk is dat het door de BV ontvangen ziekengeld niet feitelijk werd genoten door gehandicapte partner van haar dga

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 08/00703 (BX4432) - 02-08-2012

Jurisprudentie

Overdracht door caravanhandelaar betreft overgang algemeenheid van goederen

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00508 - ECLI:NL:GHSHE:2015:5025 - 03-12-2015

Volgende