Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Bestuurder aansprakelijk voor niet voldane omzetbelasting

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00074 - ECLI:NL:GHSHE:2020:229 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Vermindering aansprakelijkstelling voormalig bestuurder voor OB en heffingsrente

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03488 en 16/03499 - ECLI:NL:GHSHE:2018:4027 - 27-09-2018

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid voor dga

LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01115 - ECLI:NL:GHSHE:2016:2734 - 08-07-2016

Jurisprudentie

Feitelijk bestuurder van bv is terecht aansprakelijk gesteld

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00379 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1521 - 06-04-2017

Jurisprudentie

Ook voor een procederende rechtspersoon kan het griffierecht worden kwijtgescholden

FB / VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 13/01175 - ECLI:NL:GHSHE:2016:706 - 26-02-2016

Jurisprudentie

Vof verhuurt woonruimte aan zonen van vennoten / geen btw-ondernemerschap

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00673 - ECLI:NL:GHSHE:2019:2132 - 07-06-2019

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling bestuurder / kennelijk onbehoorlijk bestuur

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00278 - ECLI:NL:GHSHE:2017:2497 - 02-06-2017

Volgende