Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Bestuurder terecht aansprakelijk gesteld omdat betalingsonmacht niet tijdig is gemeld

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 03/01682 (AU6836) - 17-11-2005

Jurisprudentie

Bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor door BV niet betaalde loonbelasting en premies

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 07/00271 (BD3481) - 28-05-2008

Jurisprudentie

Bestuurder deels aansprakelijk voor fouten accountantskantoor

FB / BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00136 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1524 - 20-04-2017

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling van bestuurder die bv heeft 'leeggetrokken'

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00033 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1556 - 16-04-2019

Jurisprudentie

Aansprakelijkstelling grotendeels terecht / kennelijk onbehoorlijk bestuur

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00857 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4760 - 10-08-2017

Volgende