Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Netwerkvrijstelling niet van toepassing op verkrijging zendmasten

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/01562 - ECLI:NL:PHR:2019:800 - 06-08-2019

Jurisprudentie

CV is een kapitaalvennootschap in de zin van richtlijn 2008/7 (indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal)

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-357/13 - ECLI:EU:C:2015:253 - 22-04-2015

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid van notaris is beperkt tot de afdracht van de in de akte vermelde overdrachtsbelasting / naheffingsaanslag terecht aan de koper opgelegd

WBR - Arrest Hoge Raad - 09/02994 (BM3292) - 07-05-2010

Jurisprudentie

Notaris moet zich strikt aan de betalingsvoorschriften van de overdrachtsbelasting houden

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 519/2005 (AU1912) - 25-08-2005

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over heffing van assurantiebelasting in grensoverschrijdende situaties

WBR - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-74/18 - 21-03-2018

Jurisprudentie

Overdrachtsbelasting / lagere waarde perceel door bodemverontreiniging

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00207 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2194 - 18-05-2018

Volgende