Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Nederland is heffingsbevoegd over als lijfrente kwalificerende ontslagvergoeding

LB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01039 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1232 - 01-04-2016

Jurisprudentie

Immigratie van pensioen-BV naar Nederland leidt tot belaste vrijval van pensioenverplichting

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/06531 - ECLI:NL:PHR:2015:1672 - 13-07-2015

Jurisprudentie

Pensioenfonds in casu niet vrijgesteld van Vpb-plicht

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/03542 - ECLI:NL:PHR:2016:173 - 22-03-2016

Jurisprudentie

Actuarieel berekende pensioenvoorziening moest ook voldoen aan eisen van goed koopmansgebruik

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 35.424 - ECLI:NL:HR:2000:AA6208 - 14-06-2000

Jurisprudentie

Geen Vpb-vrijstelling voor pensioenfonds wegens nevenactiviteiten

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/550, 14/820 en 14/1201 - ECLI:NL:RBNHO:2014:5669 - 25-06-2014

Jurisprudentie

Inspecteur heeft in overnamevergoeding (voor pensioenverplichting) begrepen indexatielasten terecht niet in aftrek toegelaten

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/04120 - ECLI:NL:PHR:2014:2729 - 18-12-2014

Jurisprudentie

Waardering pensioenverplichtingen bij ontvoeging fiscale eenheid tussen Werk BV en Pensioen BV

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 13/514 - ECLI:NL:RBGEL:2014:653 - 06-02-2014

Jurisprudentie

Inspecteur heeft fiscale balanswaarde van overgenomen pensioenverplichting terecht gecorrigeerd

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/04121 - ECLI:NL:PHR:2014:2730 - 18-12-2014

Jurisprudentie

Pensioengerechtigde mag afkoop klein pensioen uitstellen

LB / P&L - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 14/964 - ECLI:NL:CRVB:2014:4145 - 19-12-2014

Volgende