Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 18. Verantwoording Abw, IOAW en IOAZ

01-01-2006 - Invoeringswet Wet werk en bijstand - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 32. Waardeoverdracht bij wisseling

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Tekst

01-01-2014 - Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst - Hoofdstuk 4. Bijzondere verzuimboeten

Wettekst

Tekst

01-01-2014 - Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst - Hoofdstuk 4. Bijzondere verzuimboeten

Wettekst

Artikel 4. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

01-01-2002 - Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 - Artikel 4. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

Wettekst

Tekst

01-01-2014 - Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst - Hoofdstuk 4. Bijzondere verzuimboeten

Wettekst

§ 31. Niet of niet tijdig indienen opgaaf ICL/indienen onjuiste of onvolledige opgaaf ICL

01-01-2008 - Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 - Hoofdstuk V. Bijzondere boeten

Wettekst

§ 8 . Dag van betaling

01-01-2008 - Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 - Hoofdstuk II

Volgende