Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 24

01-01-2011 - Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen - Hoofdstuk IV. Slot- en overgangsbepalingen

Wettekst

Artikel 44a

01-01-2005 - Wet financiering volksverzekeringen - Hoofdstuk IV. De fondsen

Wettekst

Tekst

01-01-2014 - Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst - Hoofdstuk 4. Bijzondere verzuimboeten

Wettekst

Artikel 9. Intrekking uitvoeringsregeling en overgangsregeling

01-01-2002 - Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 - Artikel 9. Intrekking uitvoeringsregeling en overgangsregeling

Wettekst

Artikel 16. Meeneemregeling

01-01-2006 - Invoeringswet Wet werk en bijstand - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 19e

01-01-2011 - Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen - Hoofdstuk III. Spaarloonregelingen

Wettekst

Artikel 1a

01-01-2014 - Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering - Hoofdstuk I. Algemeen

Wettekst

Artikel 1

01-01-2014 - Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 - Artikel 1

Volgende