Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 19-10-2021

Titel en nr. wetsvoorstel1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 35216VVVV
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287VV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496VVV
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen 35514V
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523VVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 35589VV
Wet betaald ouderschapsverlof 35613VVVVVV
Fiscale Verzamelwet 2022 35708VVVV
Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden 35779VVVVVV
Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting 35873V
Belastingplan 2022 35927VVV
Overige fiscale maatregelen 2022 35928VVV
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 35929VV
Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking 35931VV
Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel 35933VV