Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 13 februari 2023

Titel en nr. wetsvoorstel1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 35287VVV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 35523VVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 35589VV
Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus 36053VVV
Wet toekomst pensioenen 36067VVVV
Wetsvoorstel digitaal oprichten bv 36085VVV
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden 36102VVVVVV
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief 36128V
Wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens 36154V
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101) 36157V
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 36172V
Overgangsperiode bij invoering van mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 36205VV
Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) 36219V
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen 36267V