Keuze rechtsvorm

Alles over

Deelnemingsvrijstelling

Over dit thema

De deelnemingsvrijstelling is in de wet opgenomen om dubbele heffing (en dubbele verliesneming) bij moedermaatschappijen te voorkomen. In dit dossier komt onder meer aan de orde wanneer sprake is van een deelneming, wat onder de deelnemingsvrijstelling valt en wanneer verliezen bij liquidatie van een dochter aftrekbaar zijn.

Meer over dit thema

Fiscale Cijfers

Besluiten

Tarieven vennootschapsbelasting

VPB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13a

01-01-2023 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 13

01-01-2023 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 13d

01-01-2023 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/519M - 11-12-2009

Besluiten

Actualisering standpunten over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/2154M - 12-07-2010

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Besluiten

Actualisering besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/803M - 20-01-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Teleologische uitleg voortzettingsbepaling / liquidatieverlies deelneming

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04077 - ECLI:NL:PHR:2018:232 - 08-03-2018

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling bij ongedekt geschreven callopties

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/2647 - ECLI:NL:RBNHO:2017:3798 - 12-05-2017

Jurisprudentie

Valutaverliezen buitenlandse deelnemingen niet aftrekbaar

VPB - Arrest Hoge Raad - 15/00878 - ECLI:NL:HR:2018:1969 - 19-10-2018

Jurisprudentie

Liquidatieverlies niet aftrekbaar / oproep om tekst wet aan te passen

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00032 - ECLI:NL:GHSHE:2016:4707 - 20-10-2016

Jurisprudentie

Vaststelling niet-aftrekbare kosten ter zake van vervreemding deelneming

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01211 - ECLI:NL:PHR:2017:1135 - 17-10-2017

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling voor toegekende schadevergoeding wegens schending voorkeursrecht

VPB - Arrest Hoge Raad - 15/02428 - ECLI:NL:HR:2016:2124 - 23-09-2016

Jurisprudentie

Interpretatie artikel 13d(4) Wet Vpb / aftrek liquidatieverlies op deelneming?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05706 - ECLI:NL:PHR:2017:456 - 18-05-2017

Jurisprudentie

Afwaarderingsverlies vordering / deelnemingsvrijstelling / earn-outvordering

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/03220 - ECLI:NL:HR:2018:1019 - 29-06-2018

Jurisprudentie

Laagbelaste beleggingsdeelneming / toetswinst / heffing over vermomd dividend

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/03918 - ECLI:NL:HR:2018:2034 - 02-11-2018

...Meer

Nieuws

Nieuws

Vanaf welk moment zijn verkoopkosten niet aftrekbaar?

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT171104 - 16-11-2017

Nieuws

Intrekking beroep in cassatie in zaak 'Vpb: Deelnemingsvrijstelling/schadevergoeding'

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-000106456 - 20-06-2018

Nieuws

Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 34 788 - 19-09-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Deelnemingsvrijstelling na omzetting geldlening

VPB - 01-04-2014 - E. de Witte

...Meer