Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Werkkostenregeling

Over dit thema

Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling het systeem vervangen van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de vaste kostenvergoedingen. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkkostenregeling (WKR) voor iedere inhoudingsplichtige verplicht.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Gerichte vrijstellingen WKR

Loon Almanak - 01-01-2018

Loon Almanak

Algemene aspecten van de WKR

Loon Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Wijzers

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.7. Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (waarde nihil)

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 3.8. Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (lager dan waarde in het economische verkeer of factuurwaarde)

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 31

01-01-2019 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

Wettekst

Artikel 31a

01-01-2019 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

...Meer

Besluiten

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

Besluiten

Actualisering besluit over reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0188M - 20-03-2015

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Werkkostenregeling niet van toepassing op bonusaandelen

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00956 - ECLI:NL:PHR:2019:183 - 27-02-2019

Jurisprudentie

Voor concernregeling (WKR) is juridische en economische eigendom aandelen vereist

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1325 - ECLI:NL:RBNHO:2018:545 - 31-01-2018

Jurisprudentie

Werkkostenregeling niet voor bonusaandelen

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00421 en 16/00422 - ECLI:NL:GHAMS:2018:169 - 25-01-2018

Jurisprudentie

Werkgever mocht om niet verstrekte aandelen als eindbestanddeel in de zin van de werkkostenregeling aanwijzen

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/2600 en 15/2207 - ECLI:NL:RBNHO:2016:7585 - 14-09-2016

Jurisprudentie

Tweejaarstermijn kostenvergoeding van dubbele huisvesting geldt per opdracht / verstrekte hotelbonnen behoren tot het loon

LB / IB - Uitspraak Hof Den Haag - 12/00338 - ECLI:NL:GHDHA:2013:1562 - 22-05-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

Beantwoording vragen over evaluatie werking werkkostenregeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000104919 - 28-06-2018

Nieuws

Evaluatie werkkostenregeling: geen verbreding toepassing noodzakelijkheidscriterium

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180402 - 12-04-2018

Nieuws

Kamerbrief met kabinetsreactie op evaluatie werkkostenregeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000033393 - 23-03-2018

Nieuws

Toekenning bonusaandeel valt niet onder de werkkostenregeling

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180203 - 08-02-2018

Nieuws

Eindheffing WKR 2016 aangeven in eerste aangifte loonheffingen 2017

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 13-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Hoe gebruikelijk is 'gebruikelijk' ? (2)

LB - 01-03-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Gebruikelijk is niet begrensd

LB - 24-11-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Toch nog veel onduidelijk over de WKR

LB - 01-07-2016 - N. van den Hout

Vakliteratuur

Hoe gebruikelijk is gebruikelijk?

LB - 01-12-2015 - G. Gelling

Vakliteratuur

Tijd voor een feestje? - Belastingdienst licht werkkostenregeling toe

LB - 01-05-2015 - G. Gelling

...Meer