Keuze rechtsvorm

Alles over

Pensioen in eigen beheer (tot 1 juli 2017)

Over dit thema

Pensioenen moeten in beginsel worden verzekerd door een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij of een in Nederland gevestigd pensioenfonds. Het pensioen van de directeur-aandeelhouder (dga) die ten minste 10% van de aandelen van de BV bezit, mag echter ook door de BV of door een andere (pensioen-)BV in eigen beheer worden gehouden. Dit themadossier gaat in op laatstgenoemde situatie. NB: vanaf 1 juli 2017 kan geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd.

Meer over dit thema

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Opbouw in eigen beheer (van belang tot 2017)

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Dga en in eigen beheer gehouden pensioenen en lijfrenten

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 19b

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen

Wettekst

Artikel 19a

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/830M - 06-11-2015

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: uitbreiding van artikel 34e, lid 4 Wet Vpb

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-22793 - 22-03-2017

Besluiten

Samenvoegingsbesluit waardering van pensioenen en lijfrenten

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2008/447M - 03-07-2008

Besluiten

Besluit over prijsgeven van pensioenrechten door dga in verband met onderdekking

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/27M - 18-03-2013

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voor directiepensioen mocht premiekoopsommethode worden gehanteerd

VPB - Arrest Hoge Raad - 36.206 - ECLI:NL:HR:2001:ZC8112 - 28-09-2001

Jurisprudentie

Bij beoordeling zakelijke pensioenoverdracht moet een vergelijking worden gemaakt met de koopsom bij overdracht aan een verzekeringsmaatschappij / verwijzing

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 41.569 - ECLI:NL:HR:2006:AW1747 - 14-04-2006

...Meer

Nieuws

Nieuws

Reactie op verzoek RB om aandacht voor knelpunt bij oudedagsverplichting

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000096147 - 13-07-2018

Nieuws

PEB: informatieplicht en instemming partner (vraag & antwoord)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-023 - 14-06-2017

Nieuws

Informatieformulier Uitfasering PEB aangepast

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 03-05-2017

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over beslistermijn pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000114867 - 15-06-2017

Nieuws

Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop PEB

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-031 - 05-07-2017

Nieuws

Stemming in Eerste Kamer over wet Uitfasering pensioen in eigen beheer aangehouden

IB / LB / P&L - Wetgeving - 34 555 - 20-12-2016

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Eerste Kamer - 34 555 en 34 662 - 07-03-2017

Nieuws

Beantwoording vragen over bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000124081 - 27-06-2017

Nieuws

Handreiking oudedagsverplichting en vererving termijnen

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 08-05-2018

Nieuws

Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000097793 - 19-05-2017

Nieuws

PEB: handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 07-07-2017

Nieuws

PEB / waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-032 - 14-06-2017

Nieuws

Fiscale behandeling (gewezen) partnercompensatie bij PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Antwoorden Belastingdienst op veelgestelde vragen over afkoop pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-06-2017

Nieuws

Afkoopregeling pensioen in eigen beheer levert meer op dan begroot

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 09-04-2018

Nieuws

V&A Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 18-006 - 24-05-2018

Nieuws

Pensioen in eigen beheer: nog een maand de tijd om de opbouw stop te zetten!

IB / P&L / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT170601 - 01-06-2017

Nieuws

Uitfasering pensioen in eigen beheer: 'Informatieformulier' beschikbaar

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-03-2017

Nieuws

Novelle pensioen in eigen beheer naar Tweede Kamer

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 34 662 - 23-01-2017

Nieuws

Vragen en antwoorden CAP over uitfaseren pensioen in eigen beheer

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 17-008, 17-009, 17-017, 17-021, 17-030 - 04-04-2018

Nieuws

Weer vragen over uitfasering PEB door Belastingdienst beantwoord

IB / LB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT171203 - 11-12-2017

Nieuws

Handreiking PEB: elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-06-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Moet de dga zichzelf compenseren als hij zijn pensioenopbouw stopt?

P&L - 01-06-2015 - R. de Pater

Vakliteratuur

Handreiking CAP ODV

IB / LB / P&L - 01-12-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wie erft de oudedagsverplichting?

IB / LB / P&L - 01-07-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Overdracht gevolgd door afkoop

P&L / VPB / LB - 01-07-2016 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer: gebeten door de hond, de kat en de cavia?

P&L - 01-07-2015 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

W.i.e.b.e.s. = Welkome Intelligente Eigen Beheer Exit Strategie

IB / P&L - 01-09-2016 - C. Overduin

Vakliteratuur

'Het einde van pensioen in eigen beheer' - interview met Bart Jimmink

IB / P&L / VPB - 01-05-2017 - Astrid Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Oudedagssparen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - 01-09-2015 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wat met het (gebruikelijk) loon te doen?

P&L / LB - 01-06-2016 - W. van Kasteren

...Meer