Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Pensioen in eigen beheer (tot 1 juli 2017)

Over dit thema

Pensioenen moeten in beginsel worden verzekerd door een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij of een in Nederland gevestigd pensioenfonds. Het pensioen van de directeur-aandeelhouder (dga) die ten minste 10% van de aandelen van de BV bezit, mag echter ook door de BV of door een andere (pensioen-)BV in eigen beheer worden gehouden. Dit themadossier gaat in op laatstgenoemde situatie. NB: vanaf 1 juli 2017 kan geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd.

Meer over dit thema

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Dga en in eigen beheer gehouden pensioenen en lijfrenten

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2018

Fiscale wijzer

Opbouw in eigen beheer (van belang tot 2017)

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: uitbreiding van artikel 34e, lid 4 Wet Vpb

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-22793 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/830M - 06-11-2015

Besluiten

Besluit over prijsgeven van pensioenrechten door dga in verband met onderdekking

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/27M - 18-03-2013

Besluiten

Samenvoegingsbesluit waardering van pensioenen en lijfrenten

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2008/447M - 03-07-2008

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bij beoordeling zakelijke pensioenoverdracht moet een vergelijking worden gemaakt met de koopsom bij overdracht aan een verzekeringsmaatschappij / verwijzing

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 41.569 - ECLI:NL:HR:2006:AW1747 - 14-04-2006

Jurisprudentie

Voor directiepensioen mocht premiekoopsommethode worden gehanteerd

VPB - Arrest Hoge Raad - 36.206 - ECLI:NL:HR:2001:ZC8112 - 28-09-2001

...Meer

Nieuws

Nieuws

Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Fiscale behandeling (gewezen) partnercompensatie bij PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Reactie op verzoek RB om aandacht voor knelpunt bij oudedagsverplichting

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000096147 - 13-07-2018

Nieuws

V&A Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 18-006 - 24-05-2018

Nieuws

Handreiking oudedagsverplichting en vererving termijnen

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 08-05-2018

Nieuws

Afkoopregeling pensioen in eigen beheer levert meer op dan begroot

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 09-04-2018

Nieuws

Vragen en antwoorden CAP over uitfaseren pensioen in eigen beheer

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 17-008, 17-009, 17-017, 17-021, 17-030 - 04-04-2018

Nieuws

Weer vragen over uitfasering PEB door Belastingdienst beantwoord

IB / LB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT171203 - 11-12-2017

Nieuws

PEB: handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 07-07-2017

Nieuws

Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop PEB

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-031 - 05-07-2017

Nieuws

Handreiking PEB: elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-06-2017

Nieuws

Beantwoording vragen over bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000124081 - 27-06-2017

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over beslistermijn pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000114867 - 15-06-2017

Nieuws

PEB: informatieplicht en instemming partner (vraag & antwoord)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-023 - 14-06-2017

Nieuws

PEB / waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-032 - 14-06-2017

Nieuws

Antwoorden Belastingdienst op veelgestelde vragen over afkoop pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-06-2017

Nieuws

Pensioen in eigen beheer: nog een maand de tijd om de opbouw stop te zetten!

IB / P&L / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT170601 - 01-06-2017

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000097793 - 19-05-2017

Nieuws

Informatieformulier Uitfasering PEB aangepast

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 03-05-2017

Nieuws

Uitfasering pensioen in eigen beheer: 'Informatieformulier' beschikbaar

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-03-2017

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Eerste Kamer - 34 555 en 34 662 - 07-03-2017

Nieuws

Novelle pensioen in eigen beheer naar Tweede Kamer

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 34 662 - 23-01-2017

Nieuws

Stemming in Eerste Kamer over wet Uitfasering pensioen in eigen beheer aangehouden

IB / LB / P&L - Wetgeving - 34 555 - 20-12-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Handreiking CAP ODV

IB / LB / P&L - 01-12-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wie erft de oudedagsverplichting?

IB / LB / P&L - 01-07-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

'Het einde van pensioen in eigen beheer' - interview met Bart Jimmink

IB / P&L / VPB - 01-05-2017 - Astrid Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

W.i.e.b.e.s. = Welkome Intelligente Eigen Beheer Exit Strategie

IB / P&L - 01-09-2016 - C. Overduin

Vakliteratuur

Overdracht gevolgd door afkoop

P&L / VPB / LB - 01-07-2016 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wat met het (gebruikelijk) loon te doen?

P&L / LB - 01-06-2016 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Oudedagssparen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - 01-09-2015 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer: gebeten door de hond, de kat en de cavia?

P&L - 01-07-2015 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Moet de dga zichzelf compenseren als hij zijn pensioenopbouw stopt?

P&L - 01-06-2015 - R. de Pater

...Meer