Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Renteaftrek in de Vpb

Over dit thema

De wetgever heeft het wenselijk geacht om renteaftrekbeperkingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 op te nemen om onder andere winstuitholling tegen te gaan. In dit themadossier wordt in grote lijnen ingegaan op de volgende wettelijk geregelde renteaftrekbeperkingen: winstdrainage (artikel 10a Wet Vpb), bovenmatige deelnemingsrente (artikel 13l Wet Vpb) en overnamerenteaftrekbeperking (artikel 15ad Wet Vpb).

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Renteaftrek in de Vpb

VPB Almanak - 01-01-2018

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 8b

01-01-2018 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 15ad

01-01-2018 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 10a

01-01-2018 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 10

01-01-2018 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 10b

01-01-2018 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Goedkeuring voor het bij de thincapregeling alsnog rekening houden met de concernratio

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/1642M - 04-12-2012

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Per-elementbenadering / renteaftrekbeperking blijft buiten toepassing

VPB - Arrest Hoge Raad - 15/00194 - ECLI:NL:HR:2018:1968 - 19-10-2018

Jurisprudentie

EU-vestigingsvrijheid / wat te doen met een gebrekkig prejudicieel antwoord?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/00194 - ECLI:NL:PHR:2018:624 - 08-06-2018

Jurisprudentie

Thincap-regeling / uitleg van begrip 'verbonden lichaam'

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/02152 - ECLI:NL:HR:2018:414 - 23-03-2018

Jurisprudentie

Wet Vpb discriminatoir bij fiscale renteaftrek

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-398/16 en C-399/16 - ECLI:EU:C:2018:110 - 22-02-2018

Jurisprudentie

Conclusie A-G Hof van Justitie over fiscale-eenheidsregime Wet Vpb

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-398/16 en C-399/16 - ECLI:EU:C:2017:807 - 25-10-2017

Jurisprudentie

Hoge Raad haalt streep door taxplanningstructuur met winstvennootschappen

VPB - Arrest Hoge Raad - 15/05278, 15/05349 t/m 15/05356 - ECLI:NL:HR:2017:638 - 21-04-2017

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over renteaftrekbeperking en grensoverschrijdende fiscale eenheid / per-elementbenadering (Groupe Steria) toegestaan?

VPB - Arrest Hoge Raad - 15/00194 - ECLI:NL:HR:2016:1350 - 08-07-2016

Jurisprudentie

Art. 10a Wet Vpb: tegenbewijsmogelijkheid inspecteur inzake compenserende heffingstoets werkt niet door naar dubbele zakelijkheidstoets

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00794 - ECLI:NL:GHAMS:2016:2218 - 09-06-2016

Jurisprudentie

Renteaftrek terecht beperkt omdat geen tegenbewijs is geleverd / aftrekbeperking is proportionele beperking van vrijheid van vestiging

VPB - Arrest Hoge Raad - 11/00675 (BV1426) - ECLI:NL:HR:2013:BV1426 - 01-03-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

HvJ EU: het Nederlands fiscale-eenheidsregime is in strijd met het EU-recht

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180301 - 01-03-2018

Nieuws

Uitbreiding winstdrainagebepaling: principes over boord

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT171102 - 06-11-2017

Nieuws

Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen inzake fiscale eenheid

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000204271 - 25-10-2017

Nieuws

Moet de Hoge Raad om na het Steria-arrest?

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT160706 - 22-07-2016

Nieuws

Internetconsultatie over enkele wijzigingen van de renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 21-06-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Belastingplan 2017: internationale aspecten

VPB - 01-10-2016 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Artikel 10b Wet VPB 1969: renteaftrekbeperking met onverwachte gevolgen

VPB - 19-02-2015 - V.L. Meijerman MSc en R.C. de Smit MSc

Vakliteratuur

De oogmerktoets bij de aftrekbeperking deelnemingsrente

VPB - 28-02-2013 - Drs. N.E. Vis

Vakliteratuur

Renteaftrek in de CCCTB: feest voor de belastingadviseur?

VPB - 21-02-2013 - Mr. I.M. de Groot

Vakliteratuur

Deelnemingsrente

08-11-2012 - Prof. mr. O.C.R. Marres

Vakliteratuur

Waar is het Bosal-gat? Pleidooi voor fact-finding

06-09-2012 - Dr. F.P.J. Snel

...Meer