Keuze rechtsvorm

Alles over

Fiscale voorraadwaardering

Over dit thema

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Het begrip ‘voorraad’ en de afbakening ervan ten opzichte van de overige actiefposten op de fiscale balans
 2. Systemen van voorraadwaardering
 3. Nominalistische waarderingsstelsels
  • Kostprijs: aanschafkosten, bijkomende kosten en voortbrengingskosten
  • Lagere marktwaarde
 4. Substantialistische waarderingsstelsels
  • Lifo-stelsel
  • IJzerenvoorraadstelsel
 5. Praktijkadvies

Meer over dit thema

Wetten

Wettekst

Artikel 55

01-01-2022 - Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen

Wettekst

Artikel 7.8. Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienen van een correctiebericht

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 7. Wijze van heffing (hoofdstuk IV van de wet)

Wettekst

Artikel 8.2a. Uitvoering looncriterium 30%-regeling

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 8.5. Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 9.2. Berekening van de belasting bij aanvullingen op uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 9. Aanvullende regelingen (hoofdstuk VI van de wet)

Wettekst

Artikel 3.3. Geclausuleerd verlof

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 3.5. Niet tot het loon gerekende premie

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 17a. Waardering woningen; correctie op WOZ-waarde

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (Hoofdstuk 5 van de wet)

...Meer