Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Deelnemingsvrijstelling

Over dit thema

De deelnemingsvrijstelling is in de wet opgenomen om dubbele heffing (en dubbele verliesneming) bij moedermaatschappijen te voorkomen. In dit themadossier komt onder meer aan de orde wanneer sprake is van een deelneming, wat onder de deelnemingsvrijstelling valt en wanneer verliezen bij liquidatie van een dochter aftrekbaar zijn.

Meer over dit thema


  • Welke van mijn klanten heeft een voordeel uit deelneming behaald?

Almanakken

VPB Almanak

Werkingssfeer deelnemingsvrijstelling

VPB Almanak - 2017

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Tarieven vennootschapsbelasting

VPB / IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13

2017 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 13a

2017 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 13d

2017 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/803M - 20-01-2017

Besluiten

Besluit kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/519M - 11-12-2009

Besluiten

Actualisering standpunten over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/2154M - 12-07-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vaststelling niet-aftrekbare kosten ter zake van vervreemding deelneming

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01211 - ECLI:NL:PHR:2017:1135 - 17-10-2017

Jurisprudentie

Interpretatie artikel 13d(4) Wet Vpb / aftrek liquidatieverlies op deelneming?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05706 - ECLI:NL:PHR:2017:456 - 18-05-2017

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling bij ongedekt geschreven callopties

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/2647 - ECLI:NL:RBNHO:2017:3798 - 12-05-2017

Jurisprudentie

Liquidatieverlies niet aftrekbaar / oproep om tekst wet aan te passen

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00032 - ECLI:NL:GHSHE:2016:4707 - 20-10-2016

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling voor toegekende schadevergoeding wegens schending voorkeursrecht

VPB - Arrest Hoge Raad - 15/02428 - ECLI:NL:HR:2016:2124 - 23-09-2016

Jurisprudentie

Een op basis van wanprestatie ontvangen vergoeding valt niet onder de deelnemingsvrijstelling

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/4274 - ECLI:NL:RBGEL:2016:1527 - 17-03-2016

Jurisprudentie

Valutaverliezen op buitenlandse deelnemingen volgens A-G niet aftrekbaar

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/00878 - ECLI:NL:PHR:2015:2197 - 01-10-2015

...Meer

Nieuws

Nieuws

Vanaf welk moment zijn verkoopkosten niet aftrekbaar?

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT171104 - 16-11-2017

Nieuws

Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 34 788 - 19-09-2017

Nieuws

BEPS-debat: Tweede Kamer tegen inperking deelnemingsvrijstelling / 18 ingediende moties

VPB - Tweede Kamer - 22 112 - 22-03-2016

Nieuws

Voor btw-vrijstelling medische diensten speelt ook de rechtsvorm een rol

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT150801 - 05-08-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Deelneming te koop

Fiscaal Advies - VPB - 01-07-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Deelnemingsvrijstelling na omzetting geldlening

BelastingMagazine - VPB - 01-04-2014 - E. de Witte

Vakliteratuur

Fiscale herkwalificatie van eigen in vreemd vermogen

Weekblad fiscaal recht - VPB - 16-05-2013 - Mr. G.J. Hesselberth en mr. J. Grabarz LL.M.

Vakliteratuur

De oogmerktoets bij de aftrekbeperking deelnemingsrente

Weekblad fiscaal recht - VPB - 28-02-2013 - Drs. N.E. Vis

Vakliteratuur

De overdracht en omzetting van afgewaardeerde vorderingen in de deelnemingssfeer na de onzakelijkeleningjurisprudentie

Weekblad fiscaal recht - 05-07-2012 - Mr. F. van Horzen en prof. mr. J.W. Bellingwout

...Meer