Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

30%-regeling

Over dit thema

De 30%-regeling houdt in dat aan bepaalde werknemers zonder nader bewijs 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking inclusief de vergoeding (ofwel 30/70 van het loon exclusief de vergoeding) kan worden verstrekt als vrije vergoeding voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Extraterritoriale werknemers: 30%-regeling

Loon Almanak - 2018

Loon Almanak

30%-regeling en extraterritoriale kosten

Loon Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

30%-regeling

LB / FB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 31a

2018 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V Heffing van de inhoudingsplichtige

Wettekst

Artikel 8.2a Uitvoering looncriterium 30%-regeling

2018 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8 Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 10ea

2018 - Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 - Hoofdstuk 4a Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet): extraterritoriale werknemers

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over fictieve dienstbetrekking commissaris

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/265M - 14-03-2016

Besluiten

Geactualiseerd besluit over 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2013/70M - 23-08-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toetsingsmoment voorwaarden 30%-regeling / 150-kilometercriterium

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00288 - ECLI:NL:PHR:2018:1021 - 05-09-2018

Jurisprudentie

150-kilometercriterium is afzonderlijk vereiste naast deskundigheidstoets

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00706 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3606 - 19-12-2017

Jurisprudentie

30%-regeling niet langer van toepassing door 150-kilometercriterium

LB - Arrest Hoge Raad - 16/05970 - ECLI:NL:HR:2017:3083 - 08-12-2017

Jurisprudentie

Heffingsmoment optievoordeel / 30%-regeling niet van toepassing

LB - Arrest Hoge Raad - 16/04865 - ECLI:NL:HR:2017:2419 - 22-09-2017

Jurisprudentie

30%-regeling / invoering 150 km-criterium in 2012

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05970 - ECLI:NL:PHR:2017:565 - 15-06-2017

Jurisprudentie

Genoten optievoordeel in Nederland belast / geen toepassing 30%-regeling

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04865 - ECLI:NL:PHR:2017:558 - 13-06-2017

Jurisprudentie

Het 150-kilometercriterium van de 30%-regeling is niet in strijd met EU-recht en internationale discriminatieverboden

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00054 - ECLI:NL:GHAMS:2016:2443 - 23-06-2016

Jurisprudentie

25-jaarstermijn van 30%-regeling is EU-proof

LB - Arrest Hoge Raad - 14/02538 - ECLI:NL:HR:2016:355 - 04-03-2016

Jurisprudentie

Geen voortzetting 30%-regeling na overschrijding driemaandstermijn

LB - Arrest Hoge Raad - 15/01892 - ECLI:NL:HR:2016:116 - 29-01-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Belastingplan 2019: wat wijzigt er in de 30%-regeling?

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180904 - 20-09-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op evaluatie 30%-regeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000116100 - 06-07-2018

Nieuws

Kabinetsreactie op evaluatie 30%-regeling / looptijd verkort van acht naar vijf jaar

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000061269 - 20-04-2018

Nieuws

Einde 30%-regeling bij vrijstelling van werk

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT171103 - 16-11-2017

Nieuws

Commentaar NOB op evaluatie 30%-regeling

LB - NOB - n.v.t. - 01-09-2017

Nieuws

Evaluatie 30%-regeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000109434 - 13-06-2017

Nieuws

Kabinet: 30%-regeling wordt niet afgeschaft maar mogelijk wel herzien

LB - Tweede Kamer - n.v.t. - 26-05-2016

Nieuws

Rekenkamer uit forse kritiek op functioneren 30%-regeling

LB - Algemene Rekenkamer - n.v.t. - 18-05-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Versobering 30-procentregeling aangekondigd

BelastingMagazine - LB - 01-07-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Heeft de 30%-regeling nog toekomst?

Fiscaal Advies - LB - 01-12-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

30%-bewijsregel: toen niet, later ook niet?

BelastingMagazine - LB - 01-09-2015 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

150 km-grens bij de 30%-regeling

BelastingMagazine - LB - 01-04-2015 - R. Offermanns

Vakliteratuur

150 km-grens bij 30%-regeling in beginsel niet discriminerend volgens A-G

BelastingMagazine - LB - 01-01-2015 - R. Offermans

...Meer