Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Auto van de zaak

Over dit thema

Alles over de regelgeving die van toepassing is op de terbeschikkingstelling van een auto van de zaak. Naast de loonbelasting en de inkomstenbelasting (ondernemers) wordt ook kort ingegaan op de gevolgen voor de BTW.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Autokostenfictie

Loon Almanak - 2017

Loon Almanak

Gebruikelijkloonregeling en bijtelling privégebruik auto

Loon Almanak - 2017

Loon Almanak

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Loon Almanak - 2017

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

De autokostenfictie en de loonheffingen

Fiscale wijzer Auto van de zaak - 2017

Fiscale wijzer

De auto van de zaak en de inkomstenbelasting

Fiscale wijzer Auto van de zaak - 2017

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Auto van de zaak

LB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13bis

2017 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 31

2017 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V Heffing van de inhoudingsplichtige

...Meer

Besluiten

Besluiten

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto afgehandeld als massaal bezwaar

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017/36822 - 29-03-2017

Besluiten

Geactualiseerd besluit over fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0106M - 21-01-2015

Besluiten

Actualisering besluit vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1033M - 23-06-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vervoer, reiskostenvergoedingen en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014-644M - 20-05-2014

Besluiten

Accessoireregeling Wet BPM geldt vanaf 1 juli 2006 ook voor de autokostenfictie

LB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1991M - 31-10-2006

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met internationale verdragen

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/2642 - ECLI:NL:RBDHA:2017:10573 - 05-09-2017

Jurisprudentie

Volgtijdelijk gebruik auto's: privégebruik 0%-auto telt mee voor 500-kilometergrens

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00818 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1979 - 16-05-2017

Jurisprudentie

Autokostenforfait niet strijdig met eigendomsrecht artikel 1 EP

LB - Arrest Hoge Raad - 16/04765 - ECLI:NL:HR:2017:964 - 02-06-2017

Jurisprudentie

Btw-heffing privégebruik auto (I)

Auto / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02240 - ECLI:NL:HR:2017:714 - 21-04-2017

Jurisprudentie

Autokostenforfait niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04765 - ECLI:NL:PHR:2017:221 - 14-03-2017

Jurisprudentie

Gebruik van ANPR-gegevens voor controle privégebruik auto ongeoorloofd

LB - Arrest Hoge Raad - 15/02069 - ECLI:NL:HR:2017:287 - 24-02-2017

Jurisprudentie

Bijtellingsregime privégebruik auto niet strijdig met discriminatieverboden

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00262 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5811 - 01-12-2016

Jurisprudentie

Met auto van de zaak gereden vakantiekilometers vormen privékilometers / huurovereenkomst tussen werkgever en werknemer maakt dit niet anders

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01369 t/m 15/01371 - ECLI:NL:GHARL:2016:7593 - 20-09-2016

Jurisprudentie

Vergaren en gebruik van ANPR-gegevens door Belastingdienst strijdig met artikel 8 EVRM (recht op privacy)

FB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/02069, 15/02068 en 15/02069 - ECLI:NL:PHR:2016:885 - 16-08-2016

Jurisprudentie

Vergaren van ANPR-gegevens door Belastingdienst in strijd met artikel 8 EVRM (recht op privacy)

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/05826 - ECLI:NL:PHR:2016:853 - 16-08-2016

Jurisprudentie

Btw-correctie privégebruik auto niet beperkt tot eigen bijdrage werknemer / geen correctie vanwege bedrijfsmatige noodzaak tot terbeschikkingstelling? / proefprocedure

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/02180 - ECLI:NL:PHR:2016:88 - 08-03-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Handreiking 'Overzicht bijtellingspercentages privégebruik auto 2011-2020'

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 21-12-2017

Nieuws

Bijhouden is de (auto)sleutel tot rittenregistratie

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170906 - 28-09-2017

Nieuws

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 17-07-2017

Nieuws

Privégebruik auto en btw: de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad van 21 april 2017

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT170407 - 26-04-2017

Nieuws

Hoge Raad: knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

Auto / BTW - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 21-04-2017

Nieuws

Inspecteur mag ANPR-foto’s niet gebruiken

Alg / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170404 - 13-04-2017

Nieuws

Afspraken over vervangende leaseauto’s en deelauto’s gepubliceerd

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 01-03-2017

Nieuws

Handreiking 'Verwerking bijtelling privégebruik auto DGA in aangifte loonheffingen'

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 23-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verbod privégebruik en rittenregistratie

BelastingMagazine - LB - 01-07-2017 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wie houdt het stuur vast

Fiscaal Advies - LB - 01-03-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Twee auto's, (g)een bijtelling?

BelastingMagazine - LB - 01-06-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Auto delen met de bv

BelastingMagazine - LB - 01-03-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Kilometeradministratie en boete

Fiscaal Advies - LB - 01-12-2014 - J. van den Beldt

...Meer