Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Bestuurdersaansprakelijkheid

Over dit thema

In dit dossier leest u voor wie de bestuurdersaansprakelijkheid geldt, voor welke belastingen, wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en hoe de melding betalingsonmacht gedaan moet worden.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Regeling inzake bestuurdersaansprakelijkheid

VPB Almanak deel II - 2018

VPB Almanak

Betalingsonmacht en de wijze van melding daarvan

VPB Almanak deel II - 2018

BTW Almanak

Aansprakelijkheid: melding van betalingsonmacht

BTW Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Bestuurdersaansprakelijkheid voor de vennootschapsbelasting

Fiscale wijzer DGA - 2018

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 36

2018 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk VI Aansprakelijkheid

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2016

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1540M - 15-12-2015

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / feitelijk handelen als bestuurder

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/03101 - ECLI:NL:HR:2018:1112 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid Belgische bestuurder voor zetelverplaatsing naar Israël / disculpatie

VPB - Arrest Hoge Raad - 16/03040 - ECLI:NL:HR:2018:640 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / voorrang betaling concurrente crediteuren

LB / BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00404 - ECLI:NL:GHARL:2018:1462 - 13-02-2018

Jurisprudentie

Heeft gewezen bestuurder administratie buiten de procedure gehouden?

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/04671 - ECLI:NL:HR:2017:3019 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Feitelijk bestuurder van bv is terecht aansprakelijk gesteld

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00379 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1521 - 06-04-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / criteria voor kennelijk onbehoorlijk bestuur

FB / LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02939 - ECLI:NL:HR:2017:530 - 31-03-2017

Jurisprudentie

Aansprakelijkstelling in handelsregister ingeschreven bestuurder / bewijslast

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/03178 - ECLI:NL:HR:2017:248 - 17-02-2017

Jurisprudentie

Faillissement van bv geldt niet als rechtsgeldige melding van betalingsonmacht

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00117 - ECLI:NL:GHDHA:2016:3027 - 14-09-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Het einde van fiscale aansprakelijkheid voor invorderingsrente

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - FT170501 - 04-05-2017

Nieuws

Hoe ver gaat de eigen verantwoordelijkheid van een bestuurder?

FB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT160401 - 05-04-2016

Nieuws

Niet zomaar sprake van onbehoorlijk bestuur

LB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT131102 - 06-11-2013

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Civielrechtelijk bestuursverbod rechtspersonen

Fiscaal Advies - Alg - 01-10-2016 - J. Huzink

Vakliteratuur

Handelen als bv in oprichting

Fiscaal Advies - VPB - 01-07-2016 - R. Huzink

Vakliteratuur

Frauderende werknemers, bestuurdersaansprakelijkheid en de melding betalingsonmacht: even Apeldoorn bellen of het risico van het vak?

Fiscaal tijdschrift vermogen - Alg - 01-07-2014 - Mr. E. Swaving Dijkstra

Vakliteratuur

Actualiteiten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid

BelastingMagazine - 01-03-2012 - Mr. M. Witteveen

...Meer