Keuze rechtsvorm

Alles over

30%-regeling

Over dit thema

De 30%-regeling is een fiscale tegemoetkoming voor ingekomen werknemers of uitgezonden werknemers die aan een aantal voorwaarden is verbonden.

Meer over dit thema

Besluiten

Besluiten

Besluit over fictieve dienstbetrekking commissaris

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/265M - 14-03-2016

Besluiten

Geactualiseerd besluit over 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2013/70M - 23-08-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toetsingsmoment voorwaarden 30%-regeling / 150-kilometercriterium

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00288 - ECLI:NL:PHR:2018:1021 - 05-09-2018

Jurisprudentie

Toetsen 150-kilometercriterium op moment totstandkoming arbeidsovereenkomst

LB - Arrest Hoge Raad - 18/00288 - ECLI:NL:HR:2018:2201 - 30-11-2018

Jurisprudentie

150-kilometercriterium is afzonderlijk vereiste naast deskundigheidstoets

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00706 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3606 - 19-12-2017

Jurisprudentie

30%-regeling / invoering 150 km-criterium in 2012

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05970 - ECLI:NL:PHR:2017:565 - 15-06-2017

Jurisprudentie

Het 150-kilometercriterium van de 30%-regeling is niet in strijd met EU-recht en internationale discriminatieverboden

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00054 - ECLI:NL:GHAMS:2016:2443 - 23-06-2016

Jurisprudentie

Genoten optievoordeel in Nederland belast / geen toepassing 30%-regeling

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04865 - ECLI:NL:PHR:2017:558 - 13-06-2017

Jurisprudentie

Heffingsmoment optievoordeel / 30%-regeling niet van toepassing

LB - Arrest Hoge Raad - 16/04865 - ECLI:NL:HR:2017:2419 - 22-09-2017

Jurisprudentie

25-jaarstermijn van 30%-regeling is EU-proof

LB - Arrest Hoge Raad - 14/02538 - ECLI:NL:HR:2016:355 - 04-03-2016

Jurisprudentie

30%-regeling niet langer van toepassing door 150-kilometercriterium

LB - Arrest Hoge Raad - 16/05970 - ECLI:NL:HR:2017:3083 - 08-12-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Commentaar NOB op evaluatie 30%-regeling

LB - NOB - n.v.t. - 01-09-2017

Nieuws

Belastingplan 2019: wat wijzigt er in de 30%-regeling?

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180904 - 20-09-2018

Nieuws

Einde 30%-regeling bij vrijstelling van werk

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT171103 - 16-11-2017

Nieuws

Kabinetsreactie op evaluatie 30%-regeling / looptijd verkort van acht naar vijf jaar

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000061269 - 20-04-2018

Nieuws

Evaluatie 30%-regeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000109434 - 13-06-2017

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op evaluatie 30%-regeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000116100 - 06-07-2018

Nieuws

Kabinet: 30%-regeling wordt niet afgeschaft maar mogelijk wel herzien

LB - Tweede Kamer - n.v.t. - 26-05-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

150 km-grens bij 30%-regeling in beginsel niet discriminerend volgens A-G

LB - 01-01-2015 - R. Offermans

Vakliteratuur

30%-bewijsregel: toen niet, later ook niet?

LB - 01-09-2015 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Versobering 30-procentregeling aangekondigd

LB - 01-07-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

150 km-grens bij de 30%-regeling

LB - 01-04-2015 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Heeft de 30%-regeling nog toekomst?

LB - 01-12-2017 - G. Gelling

...Meer