Keuze rechtsvorm

Alles over

Corona: maatregelen voor werkgevers

Over dit thema

Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen getroffen om de financiële en economische effecten van het coronavirus in de komende periode zo veel mogelijk te beperken. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks steun via miljarden euro’s.
De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Wet arbeidsmarkt in balans

Loon Almanak - 01-01-2020

BTW Almanak

Oninbare vordering: algemeen

BTW Almanak - 01-01-2020

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 67c

01-01-2020 - Algemene wet inzake rijksbelastingen - Hoofdstuk VIIIA. Bestuurlijke boeten

Wettekst

Artikel 18

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen

Wettekst

Artikel 29

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

...Meer

Nieuws

Nieuws

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000066195 - 02-04-2020

Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

LB - Belastingdienst - geen - 01-04-2020

Nieuws

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000046793 - 31-03-2020

Nieuws

Noodmaatregelen kinderopvang in verband met COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000045277 - 31-03-2020

Nieuws

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - WJZ/20077977 - 30-03-2020

Nieuws

Kamerbrief over tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI-O/20087452 - 27-03-2020

Nieuws

NOB-brief over Corona maatregelen: uitstel van betaling, btw en loonheffingen

Alg - NOB - geen - 26-03-2020

Nieuws

Coronavirus: noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland

Alg - Bericht Ministerie van BZK - geen - 20-03-2020

Nieuws

Corona crisis: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032001 - 20-03-2020

Nieuws

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032002 - 20-03-2020

Nieuws

Breed steunpakket voor economie tegen impact corona

Alg / FB / Lokaal - Redactie FiscaalTotaal - FT20200318 - 18-03-2020

Nieuws

Handreiking Orde voor (fiscale) maatregelen i.v.m. coronavirus

Alg - NOB - geen - 17-03-2020

Nieuws

Kamerbrief economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - CE-AEP/20072624 - 12-03-2020

...Meer