Keuze rechtsvorm

Alles over

Box 3: sparen en beleggen

Over dit thema

Vanaf 2001 kent de inkomstenbelasting een boxenstelsel. Alles wat niet als inkomsten uit werk en woning (box 1) of winst uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt aangemerkt, valt in de restbox 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen is het voordeel uit sparen en beleggen verminderd met de persoonsgebonden aftrek. Dit dossier behandelt de voornaamste aspecten van inkomen uit sparen en beleggen, zoals het systeem, de rendementsgrondslag en de vrijstellingen.

Meer over dit thema

Wetten

Wettekst

Artikel 2.14a. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 2. Raamwerk

Wettekst

Artikel 5.4. Toedeling bij bepaalde verkrijgingen krachtens erfrecht

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 7.8. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 5.2. Voordeel uit sparen en beleggen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 5.3. Rendementsgrondslag

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen

Wettekst

Artikel 7.7. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 2.14. Toerekening tussen en binnen de belastbare inkomens

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 2. Raamwerk

...Meer

Besluiten

Besluiten

Binnenkort wordt wettelijk geregeld dat de correctie op de WOZ-waarde ook geldt voor verpachte woningen in box 3 en de Successiewet / goedkeuring voor 2010

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2011/248M - 17-03-2011

Besluiten

Besluit teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor niet-Nederlandse aandeelhouders

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2016/1731M - 25-04-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscale moties en toezeggingen Eerste en Tweede Kamer / definitieve rendementen box 3 voor 2019

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - 2018-0000143859 en 2018-0000144527 - 18-09-2018

...Meer