Keuze rechtsvorm

Alles over

Box 3: sparen en beleggen

Over dit thema

Vanaf 2001 kent de inkomstenbelasting een boxenstelsel. Alles wat niet als inkomsten uit werk en woning (box 1) of winst uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt aangemerkt, valt in de restbox 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Dit themadossier behandelt inkomen uit sparen en beleggen.

Meer over dit thema

Fiscale Cijfers

Besluiten

Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen)

IB

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit teruggaaf Nederlandse dividendbelasting voor niet-Nederlandse aandeelhouders

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2016/1731M - 25-04-2016

Besluiten

Binnenkort wordt wettelijk geregeld dat de correctie op de WOZ-waarde ook geldt voor verpachte woningen in box 3 en de Successiewet / goedkeuring voor 2010

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2011/248M - 17-03-2011

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscale moties en toezeggingen Eerste en Tweede Kamer / definitieve rendementen box 3 voor 2019

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - 2018-0000143859 en 2018-0000144527 - 18-09-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Drempelsituaties in box 3

01-02-2012 - Mr. L.J.A. Pieterse

...Meer