Keuze rechtsvorm

Alles over

Ontslagvergoeding en stamrechtvrijstelling

Over dit thema

Bij beëindiging van het dienstverband krijgen de werkgever en/of de werknemer meestal te maken met de fiscale wet- en regelgeving, het civiele recht en de sociale wetgeving. De drie rechtsgebieden kennen elk hun eigen bepalingen en voorwaarden.

Meer over dit thema

Almanakken

Sociale Verzekeringen Almanak

Ontslagvergoeding

Sociale Verzekeringen Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Aanwendingsmogelijkheden van de ontslagvergoeding

Fiscale wijzer Gouden handdruk - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Kantonrechtersformule

Fiscale wijzer Gouden handdruk - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Ontslagvergoeding en de erfbelasting

Fiscale wijzer Gouden handdruk - 01-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/830M - 06-11-2015

Besluiten

Besluit in verband met samenloop van middelloon- en eindloonfranchise in één pensioenregeling

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1702M - 23-09-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over pensioenen en stamrechten

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/0351M - 23-06-2014

Besluiten

Ontslagvergoedingen in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding

LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2005/6722M - 08-12-2005

Besluiten

Actualisering beleid loonheffingen / goedkeuring pseudo-eindheffing hoog loon 2014

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/0549M - 10-04-2014

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van het beleid bij pensioenopbouw / nieuw beleid over doorwerken als ondernemer en pensioenregelingen met een te hoog partnerpensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/2733M - 09-09-2010

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Op aanvullende ontslagvergoeding is stamrechtvrijstelling niet van toepassing

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/1165 - ECLI:NL:RBZWB:2016:3032 - 20-05-2016

Jurisprudentie

Belastingheffing bij uitkering ineens van stamrechtkapitaal vindt plaats over 80% van commerciële waarde van aanspraak

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/6937 - ECLI:NL:RBDHA:2014:15629 - 13-11-2014

Jurisprudentie

Berekening excessieve vertrekvergoeding bijna gehalveerd omdat materieel terugwerkende kracht niet verder reikt dan datum indiening wetsvoorstel

LB - 12/00147 - ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1428 - 12-02-2013

Jurisprudentie

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen schadevergoeding van ex-werkgever

LB - Arrest Hoge Raad - 17/05027 - ECLI:NL:HR:2019:266 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 genoten ontslagvergoeding

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/4376 - ECLI:NL:RBGEL:2015:5911 - 22-09-2015

Jurisprudentie

Overgangsregeling stamrechtvrijstelling niet van toepassing

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03482 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3957 - 14-09-2017

Jurisprudentie

Verdrag VS / Nederland heffingsbevoegd t.a.v. uitkering stamrechtkapitaal

LB - Arrest Hoge Raad - 16/02648 - ECLI:NL:HR:2017:914 - 19-05-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Stamrecht-BV's afgeschaft per 1 januari 2014, wat nu?

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT130907 - 19-09-2013

Nieuws

Ontslagvergoeding in grensoverschrijdende situaties

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170508 - 29-05-2017

Nieuws

Door werkgever toegekende schadevergoeding wegens negatief loon belast?

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT170707 - 26-07-2017

Nieuws

Overgangsregeling stamrechtvrijstelling geldt bij ontslag vóór 1 juli 2014

LB / Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT131103 - 07-11-2013

Nieuws

Moet een ontslagvergoeding tot het loon worden gerekend?

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180601 - 12-06-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wat te doen met een gouden handdruk?

IB / P&L - 01-03-2013 - Drs. R.J. Meijer FFP CFP

...Meer