Keuze rechtsvorm

Alles over

De reis- en thuiswerkkostenvergoeding binnen de WKR

Over dit thema

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Inleiding
2. Reiskostenvergoeding
3. De thuiswerkkostenvergoeding
4. Een gecombineerde (vaste) vergoeding
5. Vaste vergoeding voor thuiswerkkosten en reiskosten
6. Praktijkadvies
7. Handige Tools

Meer over dit thema

Wetten

Wettekst

Artikel 55

01-01-2022 - Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen

Wettekst

Artikel 7.8. Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienen van een correctiebericht

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 7. Wijze van heffing (hoofdstuk IV van de wet)

Wettekst

Artikel 8.2a. Uitvoering looncriterium 30%-regeling

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 8.5. Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 9.2. Berekening van de belasting bij aanvullingen op uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 9. Aanvullende regelingen (hoofdstuk VI van de wet)

Wettekst

Artikel 3.3. Geclausuleerd verlof

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 3.5. Niet tot het loon gerekende premie

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 17a. Waardering woningen; correctie op WOZ-waarde

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 5. Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (Hoofdstuk 5 van de wet)

...Meer