Keuze rechtsvorm

Alles over

De reis- en thuiswerkkostenvergoeding binnen de WKR

Over dit thema

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Inleiding
2. Reiskostenvergoeding
3. De thuiswerkkostenvergoeding
4. Een gecombineerde (vaste) vergoeding
5. Vaste vergoeding voor thuiswerkkosten en reiskosten
6. Praktijkadvies
7. Handige Tools

Meer over dit thema

Wetten

Wettekst

Artikel 19. Uitzondering maximum premieloon

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

§ 2. Uitzondering overheid

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

§ 5. Rijksbijdrage

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

Artikel 38d. Registratie arbeidsbeperkten

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

Artikel 38f. Vaststelling quotumpercentages

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

Artikel 38g. Bepaling van het quotumtekort

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

Artikel 38j. Belastingdienst

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

...Meer