Keuze rechtsvorm

Alles over

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Fiscale Cijfers

Besluiten

Belastingen op milieugrondslag

Alg / Auto / WBR

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 2c

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 - Hoofdstuk 2. Belastingplicht (Hoofdstuk I van de wet)

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleidsregels voor beoordeling dienstbetrekking

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2006/857M - 06-07-2006

Besluiten

Besluit over fictieve dienstbetrekking commissaris

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/265M - 14-03-2016

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen VAR-dga als werkzaamheden alleen op persoonlijke titel kunnen worden verricht / werkzaamheden als dga voor andere commissies doen hier niet aan af

IB / LB - Arrest Hoge Raad - 12/01043 (BY8155) - 11-01-2013

Jurisprudentie

De belastinginspecteur mag een andere VAR afgeven dan aangevraagd is

IB / LB - Arrest Hoge Raad - 11/00660 - ECLI:NL:HR:2012:BX7863 - 23-11-2012

Jurisprudentie

Verpleegkundige kreeg terecht geen VAR-wuo / geen beroep op vertrouwensbeginsel

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/7349 - ECLI:NL:RBDHA:2015:4794 - 02-04-2015

...Meer

Nieuws

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

IB / LB - Eerste Kamer - 34 046 - 02-02-2016

Nieuws

Een op de vijf zzp'ers heeft een VAR winst uit onderneming

IB / LB - CBS - n.v.t. - 07-03-2016

Nieuws

De beoordeling van arbeidsrelaties en Wiebes

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT160105 - 21-01-2016

Nieuws

Einde VAR, Eerste Kamer ziet meer in DBA

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT160201 - 04-02-2016

Nieuws

VAR verdwijnt: Belastingdienst publiceert nieuwe overeenkomsten

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 04-12-2015

Nieuws

Oud-VAR-houders krijgen brief over uitstel handhaving wet DBA

IB / LB - Belastingdienst - n.v.t. - 31-01-2017

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Opdrachtgevers haken af door afschaffing VAR'

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB/2016/3005U - 01-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Schijnzelfstandigheid: een heikel punt

IB / LB - 01-07-2013 - Drs. R. Meijer

Vakliteratuur

Dienstbetrekking of niet? Loonheffing en VAR

01-08-2010 - Mr. E. van Waaijen

Vakliteratuur

Einde VAR in zicht! Hoe nu verder?

IB / LB - 01-01-2016 - G. Gelling

Vakliteratuur

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

LB - 01-11-2015 - J. van den Beldt

...Meer