Keuze rechtsvorm

Alles over

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Over dit thema

Dit themadossier geldt tot 1 mei 2016. Vanaf die datum kan de VAR niet meer worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikmaken van voorbeeldovereenkomsten of hun arbeidsrelatie vastleggen in een eigen overeenkomst. De vanaf 1 mei 2016 geldende regeling wordt besproken in het themadossier Deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

VAR-DGA-beschikking

VPB Almanak - 01-01-2015

Loon Almanak

Verklaring arbeidsrelatie

Loon Almanak - 01-01-2015

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 2c

01-01-2020 - Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 - Hoofdstuk 2. Belastingplicht (Hoofdstuk I van de wet)

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleidsregels voor beoordeling dienstbetrekking

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2006/857M - 06-07-2006

Besluiten

Besluit over fictieve dienstbetrekking commissaris

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/265M - 14-03-2016

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen VAR-dga als werkzaamheden alleen op persoonlijke titel kunnen worden verricht / werkzaamheden als dga voor andere commissies doen hier niet aan af

IB / LB - Arrest Hoge Raad - 12/01043 (BY8155) - 11-01-2013

Jurisprudentie

De belastinginspecteur mag een andere VAR afgeven dan aangevraagd is

IB / LB - Arrest Hoge Raad - 11/00660 - ECLI:NL:HR:2012:BX7863 - 23-11-2012

Jurisprudentie

Verpleegkundige kreeg terecht geen VAR-wuo / geen beroep op vertrouwensbeginsel

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/7349 - ECLI:NL:RBDHA:2015:4794 - 02-04-2015

...Meer

Nieuws

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

IB / LB - Eerste Kamer - 34 046 - 02-02-2016

Nieuws

Een op de vijf zzp'ers heeft een VAR winst uit onderneming

IB / LB - CBS - n.v.t. - 07-03-2016

Nieuws

De beoordeling van arbeidsrelaties en Wiebes

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT160105 - 21-01-2016

Nieuws

Einde VAR, Eerste Kamer ziet meer in DBA

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT160201 - 04-02-2016

Nieuws

Oud-VAR-houders krijgen brief over uitstel handhaving wet DBA

IB / LB - Belastingdienst - n.v.t. - 31-01-2017

Nieuws

VAR verdwijnt: Belastingdienst publiceert nieuwe overeenkomsten

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 04-12-2015

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Opdrachtgevers haken af door afschaffing VAR'

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB/2016/3005U - 01-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Schijnzelfstandigheid: een heikel punt

IB / LB - 01-07-2013 - Drs. R. Meijer

Vakliteratuur

Dienstbetrekking of niet? Loonheffing en VAR

01-08-2010 - Mr. E. van Waaijen

Vakliteratuur

Einde VAR in zicht! Hoe nu verder?

IB / LB - 01-01-2016 - G. Gelling

Vakliteratuur

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

LB - 01-11-2015 - J. van den Beldt

...Meer