Keuze rechtsvorm

Alles over

Renteaftrek in de Vpb

Over dit thema

De wetgever heeft het wenselijk geacht om renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb op te nemen om onder andere winstuitholling tegen te gaan. Onder 'rente' wordt verstaan de vergoeding die de schuldenaar aan de schuldeiser vergoedt voor het verkrijgen van de geldlening. In dit themadossier wordt in grote lijnen ingegaan op een aantal wettelijk geregelde renteaftrekbeperkingen.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Renteaftrek in de Vpb

VPB Almanak - 01-01-2018

...Meer

Besluiten

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Renteaftrekbeperking / geen parallellie interne en externe financiering

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/02334 - ECLI:NL:HR:2019:394 - 22-03-2019

...Meer

Nieuws

Nieuws

HvJ EU: het Nederlands fiscale-eenheidsregime is in strijd met het EU-recht

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180301 - 01-03-2018

...Meer