Keuze rechtsvorm

Alles over

Renteaftrek in de Vpb

Over dit thema

De wetgever heeft het wenselijk geacht om renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb op te nemen om onder andere winstuitholling tegen te gaan. Onder 'rente' wordt verstaan de vergoeding die de schuldenaar aan de schuldeiser vergoedt voor het verkrijgen van de geldlening. In dit dossier wordt in grote lijnen ingegaan op een aantal wettelijk geregelde renteaftrekbeperkingen en de earningstripping regeling die in 2019 is ingevoerd op grond van de Anti-Tax-Avoidance 1 (ATAD1) richtlijn).

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Renteaftrek in de Vpb

VPB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 10b

01-01-2023 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 15b

01-01-2023 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 10a

01-01-2023 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

...Meer

Besluiten

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Renteaftrekbeperking / geen parallellie interne en externe financiering

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/02334 - ECLI:NL:HR:2019:394 - 22-03-2019

...Meer

Nieuws

Nieuws

HvJ EU: het Nederlands fiscale-eenheidsregime is in strijd met het EU-recht

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180301 - 01-03-2018

...Meer