Keuze rechtsvorm

Alles over

Horizontaal toezicht

Over dit thema

De Belastingdienst is belast met het toezicht op de naleving van de fiscale wet- en regelgeving. Hiertoe maakt zij gebruik van bevoegdheden die haar bij wet zijn toegekend. Dat betekent dat er in de verhouding Belastingdienst-belastingplichtige dus geen sprake is van een gelijkwaardige verhouding; tenminste indien men er van uit gaat dat de rechten die een burger bij de heffing en inning van belastingen heeft niet hetzelfde zijn (=dezelfde status hebben) als de bevoegdheden van de Belastingdienst.

Meer over dit thema

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vaststellingovereenkomst met delta-hedging marketmaker terecht opgezegd maar waardering activa en passiva moet nader worden onderzocht

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/02793 (BZ5138) - 26-02-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

Horizontaal toezicht, doen of niet?

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT140407 - 23-04-2014

Nieuws

Wiebes informeert Tweede Kamer over rulingpraktijk

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - IZV/2015 22U - 02-02-2015

Nieuws

Belastingdienst start project Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Alg - Belastingdienst - n.v.t. - 11-09-2018

Nieuws

Rapport over horizontaal toezicht grote ondernemingen aangeboden aan Tweede Kamer

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000124416 - 27-06-2017

Nieuws

Horizontaal toezicht: hoe werkt het in de praktijk?

Alg - Belastingdienst - n.v.t. - 07-03-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De internationale dimensie van fiscaal toezicht - interview met Lisette van der Hel

Alg - 01-06-2013 - A. Klein Sprokkelhorst

...Meer