Keuze rechtsvorm

Alles over

Bestuurdersaansprakelijkheid

Over dit thema

In dit dossier leest u voor wie de bestuurdersaansprakelijkheid geldt, voor welke belastingen, wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en hoe de melding betalingsonmacht gedaan moet worden.

Meer over dit thema

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2016

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1540M - 15-12-2015

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid Belgische bestuurder voor zetelverplaatsing naar Israël / disculpatie

VPB - Arrest Hoge Raad - 16/03040 - ECLI:NL:HR:2018:640 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Feitelijk bestuurder van bv is terecht aansprakelijk gesteld

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00379 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1521 - 06-04-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / voorrang betaling concurrente crediteuren

LB / BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00404 - ECLI:NL:GHARL:2018:1462 - 13-02-2018

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / criteria voor kennelijk onbehoorlijk bestuur

FB / LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02939 - ECLI:NL:HR:2017:530 - 31-03-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / feitelijk handelen als bestuurder

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/03101 - ECLI:NL:HR:2018:1112 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Heeft gewezen bestuurder administratie buiten de procedure gehouden?

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/04671 - ECLI:NL:HR:2017:3019 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / is er sprake van een ernstig verwijt?

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 18/01266 - ECLI:NL:HR:2019:576 - 12-04-2019

...Meer

Nieuws

Nieuws

Niet zomaar sprake van onbehoorlijk bestuur

LB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT131102 - 06-11-2013

Nieuws

Hoe ver gaat de eigen verantwoordelijkheid van een bestuurder?

FB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT160401 - 05-04-2016

Nieuws

Het einde van fiscale aansprakelijkheid voor invorderingsrente

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - FT170501 - 04-05-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Handelen als bv in oprichting

VPB - 01-07-2016 - R. Huzink

Vakliteratuur

Civielrechtelijk bestuursverbod rechtspersonen

Alg - 01-10-2016 - J. Huzink

Vakliteratuur

Actualiteiten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid

01-03-2012 - Mr. M. Witteveen

...Meer