Keuze rechtsvorm

Alles over

Bestuurdersaansprakelijkheid

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2016

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1540M - 15-12-2015

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid Belgische bestuurder voor zetelverplaatsing naar Israël / disculpatie

VPB - Arrest Hoge Raad - 16/03040 - ECLI:NL:HR:2018:640 - 20-04-2018

Jurisprudentie

Feitelijk bestuurder van bv is terecht aansprakelijk gesteld

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00379 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1521 - 06-04-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / voorrang betaling concurrente crediteuren

LB / BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00404 - ECLI:NL:GHARL:2018:1462 - 13-02-2018

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / criteria voor kennelijk onbehoorlijk bestuur

FB / LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02939 - ECLI:NL:HR:2017:530 - 31-03-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / feitelijk handelen als bestuurder

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/03101 - ECLI:NL:HR:2018:1112 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Heeft gewezen bestuurder administratie buiten de procedure gehouden?

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/04671 - ECLI:NL:HR:2017:3019 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / is er sprake van een ernstig verwijt?

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 18/01266 - ECLI:NL:HR:2019:576 - 12-04-2019

...Meer

Nieuws

Nieuws

Niet zomaar sprake van onbehoorlijk bestuur

LB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT131102 - 06-11-2013

Nieuws

Hoe ver gaat de eigen verantwoordelijkheid van een bestuurder?

FB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT160401 - 05-04-2016

Nieuws

Het einde van fiscale aansprakelijkheid voor invorderingsrente

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - FT170501 - 04-05-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Handelen als bv in oprichting

VPB - 01-07-2016 - R. Huzink

Vakliteratuur

Civielrechtelijk bestuursverbod rechtspersonen

Alg - 01-10-2016 - J. Huzink

Vakliteratuur

Actualiteiten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid

01-03-2012 - Mr. M. Witteveen

...Meer