Keuze rechtsvorm

Alles over

Intracommunautaire prestaties

Over dit thema

Binnen de BTW nemen leveringen naar andere EU-lidstaten en diensten verricht aan BTW-ondernemers in andere EU-lidstaten een speciale plaats in. Het geheel van intracommunautaire leveringen (ICL) en intracommunautaire diensten wordt omschreven als intracommunautaire prestaties (ICP). Er geldt voor een ICL onder bepaalde voorwaarden een nihiltarief en er bestaat een verplichting ter verstrekking van een opgaaf ICP.

Meer over dit thema

Almanakken

BTW Almanak

Intracommunautaire leveringen

BTW Almanak - 01-07-2018

BTW Almanak

Intracommunautaire verwervingen

BTW Almanak - 01-07-2018

BTW Almanak

B2B: hoofdregel

BTW Almanak - 01-01-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Uitbreiding besluit in verband met intracommunautaire levering van pleziervaartuigen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2002/4947M - 01-10-2002

Besluiten

Actualisering van het beleid voor de toepassing van de Wet op het BTW-compensatiefonds

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/175M - 25-01-2012

Besluiten

Actualisatie besluit over btw-vrijstelling voor (para)medische diensten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/433M - 29-03-2016

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Invoer gevolgd door intracommunautaire levering / voorwaarden btw-vrijstelling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-108/17 - ECLI:EU:C:2018:473 - 20-06-2018

Jurisprudentie

Als leverancier te goeder trouw is en voldoende heeft gedaan om BTW-nummer te achterhalen geldt vrije bewijsleer voor BTW-ondernemerschap buitenlandse afnemer

BTW - C-587/10 - ECLI:EU:C:2012:592 - 27-09-2012

Jurisprudentie

Hof van Justitie EU verschaft meer duidelijkheid over de btw-heffing op tandprothesen / NL moet ook intracommunautaire verwerving vrijstellen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-144/13, C-154/13 en C-160/13 - ECLI:EU:C:2014:2163 - 26-02-2015

Jurisprudentie

Tegenover de fictieve intracommunautaire verwerving bij een ABC-transactie staat geen recht op onmiddellijke BTW-aftrek / heffing in lidstaat van aankomst is beslissend

BTW - C-536/08 en C-539/08 (BM3191) - 22-04-2010

Jurisprudentie

Portugese weigering btw-vrijstelling intracommunautaire levering strijdig met EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-21/16 - ECLI:EU:C:2017:106 - 09-02-2017

Jurisprudentie

Plaats waar belastbare handelingen worden geacht te zijn verricht bij grensoverschrijdende samengestelde diensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-155/12 - ECLI:EU:C:2013:434 - 27-06-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

Btw-compliance in andere EU-lidstaten

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT170406 - 25-04-2017

Nieuws

Intracommunautair vervoer bepalend voor kwalificatie intracommunautaire levering

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT170801 - 03-08-2017

Nieuws

FAQ-lijst webinar 'Intracommunautaire Transacties’ gepubliceerd

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 30-11-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Intracommunautaire onzekerheid

BTW - 01-05-2017 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

ABC-transacties, BTW en intracommunautair vervoer: don't ask, don't tell?

28-07-2011 - Mr. dr. R.A. Wolf

Vakliteratuur

Rubriek BTW-actualiteiten - BelastingMagazine 2010, nr. 6

01-06-2010 - Prof. dr. R.N.G. van der Paardt en mr. G. Sparidis

...Meer