Keuze rechtsvorm

Alles over

Vrije vergoedingen en verstrekkingen

Over dit thema

Vanaf 2011 is het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling. Werkgevers konden echter de eerste vier jaar nog kiezen of ze het nieuwe regime wilden gebruiken. Dit themadossier gold voor werkgevers die nog niet wilden overgaan naar de werkkostenregeling. Vanaf 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling toepassen.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Cafetariasystemen

Loon Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Vrije vergoedingen en verstrekkingen (tot 2015)

LB

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

Besluiten

Actualisering besluit vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1033M - 23-06-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vervoer, reiskostenvergoedingen en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014-644M - 20-05-2014

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Door werknemers zelf verrichte bemiddeling kon aan werkgever worden toegerekend / doorbetaalde provisies als branche-eigen producten vrijgesteld

LB - Arrest Hoge Raad - 11/02478 - ECLI:NL:HR:2012:BV1430 - 01-06-2012

Jurisprudentie

Tweejaarstermijn kostenvergoeding van dubbele huisvesting geldt per opdracht / verstrekte hotelbonnen behoren tot het loon

LB / IB - Uitspraak Hof Den Haag - 12/00338 - ECLI:NL:GHDHA:2013:1562 - 22-05-2013

Jurisprudentie

Naheffing over te hoge kledingvergoeding voor trainers amateurvoetbalclub aangezien geen sprake is van werkkleding in de zin van de Wet LB

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 11/00755 (BX7144) - 29-08-2012

...Meer

Nieuws

Nieuws

Kostenvergoeding voor dubbele huisvesting niet altijd beperkt tot twee jaar

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT130805 - 22-08-2013

Nieuws

Geen iPad mini als kerstpakket, wel kleinere tablets

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT121202 - 07-12-2012

...Meer