Keuze rechtsvorm

Alles over

Wijzigingen in de btw

Over dit thema

De omzetbelasting is een van de weinige belastingen die vooral door EU-recht wordt aangepast. De wijzigingen voor 2010 en jaren daarna komen dan ook voornamelijk voort uit maatregelen van de EU. In dit dossier vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per jaar.

Meer over dit thema

Almanakken

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Btw-tarieven

BTW

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 37a

01-01-2023 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over de maatstaf van heffing voor de btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018/84956 - 29-06-2018

Besluiten

Actualisering toelichting Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-168377 - 28-08-2017

Besluiten

Actualisering toelichting Tabel I bij Wet OB per 1 januari 2018

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-16288 - 22-12-2017

Besluiten

Actualisatie besluit over omzetbelasting en ontwikkelingswerk

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB/2015/76M - 21-09-2015

Besluiten

Wijziging van het besluit telefoonkaarten en abonnementen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1158M - 28-09-2015

Besluiten

Tijdelijke BTW-verlaging voor renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/305M - 28-02-2013

Besluiten

Actualisatie besluit over btw-vrijstelling voor (para)medische diensten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/433M - 29-03-2016

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Laag btw-tarief voor zonnebrandmiddelen en fluoridehoudende tandpasta’s

BTW - Arrest Hoge Raad - 15/03115 - ECLI:NL:HR:2016:2557 - 11-11-2016

Jurisprudentie

Toepassing verlaagd btw-tarief op levering van e-books in strijd met EU-recht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-479/13 - ECLI:EU:C:2015:141 - 05-03-2015

Jurisprudentie

Tegenover de fictieve intracommunautaire verwerving bij een ABC-transactie staat geen recht op onmiddellijke BTW-aftrek / heffing in lidstaat van aankomst is beslissend

BTW - C-536/08 en C-539/08 (BM3191) - 22-04-2010

...Meer

Nieuws

Nieuws

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming btw-systeem voor

BTW - Europese Commissie - IP/17/3443 - 04-10-2017

Nieuws

6% btw voor hennepstro en -strooisel

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 05-09-2016

Nieuws

Verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling eindigt per 1 januari 2018

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000174307 - 15-09-2017

Nieuws

Wiebes: geen laag btw-tarief voor digitale kranten en boeken

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - IZV/2015/309M - 17-04-2015

Nieuws

6% btw voor aanbrengen flakes-, giet- en coatingvloeren

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 13-07-2016

Nieuws

Internetconsultatie uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 18-05-2017

Nieuws

Richtlijn btw op vouchers aangenomen

BTW - Europese Commissie - 8741/16 - 27-06-2016

Nieuws

21% btw voor prothesen voor dieren

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 05-09-2016

Nieuws

Wetsvoorstel afschaffing van de btw-landbouwregeling

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 34 787 - 19-09-2017

Nieuws

Herziening btw bij kostbare diensten?

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT170509 - 30-05-2017

...Meer