Keuze rechtsvorm

Alles over

Werkkostenregeling

Almanakken

Loon Almanak

Eindheffingsloon en vrije ruimte bij de WKR

Loon Almanak - 01-01-2020

Loon Almanak

Algemene aspecten van de WKR

Loon Almanak - 01-01-2020

Loon Almanak

Werkkostenregeling

Loon Almanak - 01-07-2020

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Systematiek van de werkkostenregeling

Fiscale wijzer Werkkostenregeling - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Forfaitaire waarderingen

Fiscale wijzer Werkkostenregeling - 01-01-2019

Fiscale wijzer

De vrije ruimte

Fiscale wijzer Werkkostenregeling - 01-01-2019

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Werkkostenregeling

LB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 31a

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

Wettekst

Artikel 3.8. Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (lager dan waarde in het economische verkeer of factuurwaarde)

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 3.7. Bepaling waarde voorzieningen op de werkplek (waarde nihil)

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 31

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0188M - 20-03-2015

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Werkkostenregeling niet voor bonusaandelen

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00421 en 16/00422 - ECLI:NL:GHAMS:2018:169 - 25-01-2018

Jurisprudentie

Werkgever mocht om niet verstrekte aandelen als eindbestanddeel in de zin van de werkkostenregeling aanwijzen

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/2600 en 15/2207 - ECLI:NL:RBNHO:2016:7585 - 14-09-2016

Jurisprudentie

Werkkostenregeling niet van toepassing op bonusaandelen

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00956 - ECLI:NL:PHR:2019:183 - 27-02-2019

Jurisprudentie

Tweejaarstermijn kostenvergoeding van dubbele huisvesting geldt per opdracht / verstrekte hotelbonnen behoren tot het loon

LB / IB - Uitspraak Hof Den Haag - 12/00338 - ECLI:NL:GHDHA:2013:1562 - 22-05-2013

Jurisprudentie

Voor concernregeling (WKR) is juridische en economische eigendom aandelen vereist

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1325 - ECLI:NL:RBNHO:2018:545 - 31-01-2018

...Meer

Nieuws

Nieuws

Beantwoording vragen over evaluatie werking werkkostenregeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000104919 - 28-06-2018

Nieuws

Toekenning bonusaandeel valt niet onder de werkkostenregeling

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180203 - 08-02-2018

Nieuws

Handreiking ‘Gerichte vrijstellingen voor de werkplek thuis’

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 04-05-2017

Nieuws

Evaluatie werkkostenregeling: geen verbreding toepassing noodzakelijkheidscriterium

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180402 - 12-04-2018

Nieuws

Kamerbrief met kabinetsreactie op evaluatie werkkostenregeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000033393 - 23-03-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Toch nog veel onduidelijk over de WKR

LB - 01-07-2016 - N. van den Hout

Vakliteratuur

Hoe gebruikelijk is 'gebruikelijk' ? (2)

LB - 01-03-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Hoe gebruikelijk is gebruikelijk?

LB - 01-12-2015 - G. Gelling

Vakliteratuur

Gebruikelijk is niet begrensd

LB - 24-11-2016 - J. van den Beldt

...Meer