Keuze rechtsvorm

Alles over

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Over dit thema

De Ontvanger heeft mogelijkheden om de belastingschulden van de een te verhalen op het vermogen van een ander door middel van aansprakelijkheidstelling. Een inlener van personeel is aansprakelijk voor de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

Meer over dit thema

Fiscale Cijfers

Besluiten

Premiekorting jongeren (tot 2018)

LB

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 in verband met opheffing WKA-depots

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1277M - 09-10-2015

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inlener van Sloveense arbeidskrachten ten onrechte aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 12/3916 en 12/3917 (BY4744) - 06-11-2012

Jurisprudentie

Beoordeling tijdstip ketenaansprakelijkheid

LB - Arrest Hoge Raad - 15/04872 - ECLI:NL:HR:2016:2603 - 18-11-2016

Jurisprudentie

Ontvanger schendt gelijkheidsbeginsel door alleen grote inleners aansprakelijk te stellen

LB / BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 14/00314 - ECLI:NL:GHARL:2015:3263 - 07-05-2015

Jurisprudentie

Inlenersaansprakelijkheid / naheffingsaanslagen juist opgelegd

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00524 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4529 - 19-10-2017

Jurisprudentie

BV terecht als inlener aansprakelijk gesteld voor door uitleners niet betaalde LH/PVV

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/4718 en 14/4719 - ECLI:NL:RBNNE:2016:1742 - 12-04-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

BSN verstrekken aan inlener of aannemer nu wettelijk toegestaan

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 13-02-2017

Nieuws

Kamerbrief Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies (Was)

LB - Bericht Ministerie van SZW - 2017-0000173741 - 22-12-2017

Nieuws

Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt per 1 januari 2016

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 09-10-2015

Nieuws

Belastingdienst publiceert nieuw formulier 'Aanvraag g-rekening'

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 31-07-2017

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over DBA en inlenersaansprakelijkheid

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2016-0000154603 - 26-09-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Inlenersaansprakelijkheid?

01-09-2012 - Mr. E. de Ruiter

Vakliteratuur

Inlenersaansprakelijkheid

01-09-2012 - Drs L.E.U. Jansen

...Meer