Keuze rechtsvorm

Alles over

Afschrijving

Over dit thema

In dit themadossier staat de afschrijving op bedrijfsmiddelen centraal. Op grond van het goed koopmansgebruik moeten de baten en lasten van een ondernemer worden toegekend aan de jaren waarop deze betrekking hebben. Afschrijving komt neer op het verdelen van de kosten van bedrijfsmiddelen over de jaren waarin deze bedrijfsmiddelen hun nut afwerpen.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Onderhanden werk, gereed product

VPB Almanak - 01-01-2018

VPB Almanak

Tijdstip van winstneming

VPB Almanak - 01-01-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleid voor (forfaitaire) winstvaststelling bij zeescheepvaart

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1025M - 26-06-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

Milieulijst 2017 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2016/232875 - 29-12-2016

Nieuws

MIA/Vamil in 2014 ook voor asbestverwijdering bij bedrijfsmatig verhuurde woningen

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2013/256395 - 03-12-2013

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De invloed van IFRS op de fiscale winstbepaling

03-01-2013 - Mr. R.H.J. Aelen

Vakliteratuur

Afwaarderen van voorraadvastgoed in crisistijden

20-09-2012 - Prof. dr. T.M. Berkhout en dr. mr. J.M. van der Heijden RA

...Meer