Keuze rechtsvorm

Alles over

Afschrijving

Almanakken

VPB Almanak

Tijdstip van winstneming

VPB Almanak - 01-01-2020

VPB Almanak

Wijzigingen in voorraad gereed product, onderhanden werk

VPB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Beperking afschrijving gebouwen

IB

Besluiten

Afschrijving bedrijfsmiddelen

IB

Besluiten

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2009/2010/2011 en 2013

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.30a. Beperking afschrijving gebouwen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.34. Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.38. Terugnemen willekeurige afschrijving

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.3. Uitbreiding begrip belastbare winst uit onderneming

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.25. Jaarwinst

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.31. Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleid voor (forfaitaire) winstvaststelling bij zeescheepvaart

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1025M - 26-06-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

MIA/Vamil in 2014 ook voor asbestverwijdering bij bedrijfsmatig verhuurde woningen

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2013/256395 - 03-12-2013

Nieuws

Milieulijst 2017 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2016/232875 - 29-12-2016

...Meer