Keuze rechtsvorm

Alles over

Afschrijving

Over dit thema

In dit themadossier staat de afschrijving op bedrijfsmiddelen centraal. Op grond van het goed koopmansgebruik moeten de baten en lasten van een ondernemer worden toegekend aan de jaren waarop deze betrekking hebben. Afschrijving komt neer op het verdelen van de kosten van bedrijfsmiddelen over de jaren waarin deze bedrijfsmiddelen hun nut afwerpen.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Tijdstip van winstneming

VPB Almanak - 01-01-2020

VPB Almanak

Wijzigingen in voorraad gereed product, onderhanden werk

VPB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Beperking afschrijving gebouwen

IB

Besluiten

Afschrijving bedrijfsmiddelen

IB

Besluiten

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2009/2010/2011 en 2013

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.3. Uitbreiding begrip belastbare winst uit onderneming

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.34. Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.30a. Beperking afschrijving gebouwen

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.31. Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.38. Terugnemen willekeurige afschrijving

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.25. Jaarwinst

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleid voor (forfaitaire) winstvaststelling bij zeescheepvaart

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1025M - 26-06-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

MIA/Vamil in 2014 ook voor asbestverwijdering bij bedrijfsmatig verhuurde woningen

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2013/256395 - 03-12-2013

Nieuws

Milieulijst 2017 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2016/232875 - 29-12-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De invloed van IFRS op de fiscale winstbepaling

03-01-2013 - Mr. R.H.J. Aelen

Vakliteratuur

Afwaarderen van voorraadvastgoed in crisistijden

20-09-2012 - Prof. dr. T.M. Berkhout en dr. mr. J.M. van der Heijden RA

...Meer