Keuze rechtsvorm

Alles over

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Almanakken

Loon Almanak

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Loon Almanak - 01-01-2018

Loon Almanak

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Loon Almanak - 01-01-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over fictieve dienstbetrekking commissaris

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/265M - 14-03-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Wet DBA definitief van tafel

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT171001 - 12-10-2017

Nieuws

Wet DBA en het onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170603 - 08-06-2017

Nieuws

Stand van zaken vervanging Wet DBA

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180208 - 22-02-2018

Nieuws

Besluit na Wob-verzoek om bestuurlijke informatie over de Wet DBA

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000093128 - 09-06-2017

Nieuws

Besluit WOB-verzoek over verhouding Wet DBA tot Wet IB 2001

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 07-08-2017

Nieuws

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000019932 - 09-02-2018

Nieuws

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000036153 - 05-03-2019

Nieuws

Bijlage beoordeling gezagsverhouding toegevoegd aan Handboek Loonheffingen 2018

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 12-12-2018

Nieuws

Uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' / tweede voortgangsbrief

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000185662 - 15-01-2019

Nieuws

Kamerbrief over uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' en Wet DBA

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000112981 - 22-06-2018

Nieuws

Kamerbrief over voortgang uitwerking maatregelen werken als zelfstandige

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000185662 - 26-11-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Commissaris niet meer in dienstbetrekking?

LB - 01-05-2016 - G. Gelling

Vakliteratuur

Handhaving Wet DBA verder opgeschort

IB / LB - 01-07-2017 - G. Gellling

Vakliteratuur

Handhaving zonder boete

LB - 01-12-2016 - G. Gelling

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Dienstbetrekking, gunstig of niet?

IB / LB - 01-03-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Evident kwaadwillend

LB - 01-10-2017 - J. van den Beldt

...Meer