Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Belgische belastingvrijstelling van overwinst vormt staatssteun

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑337/19 P - ECLI:EU:C:2020:990 - 03-12-2020

Jurisprudentie

Energiebelasting voor verbruik van energieproducten voor niet-energieproducten

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑44/19 - ECLI:EU:C:2020:982 - 03-12-2020

Jurisprudentie

Verzoek tot treffen voorlopige voorziening inzake sectorindeling afgewezen

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00587 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3214 - 16-11-2020

Jurisprudentie

Omzetbelastingcorrecties / boetes op grond van artikel 10a en 67f AWR

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01177, 19/01178, 19/01179, 19/01180, 19/01181 - ECLI:NL:GHARL:2020:9549 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Vrijval HIR / boekwaarde panden / belangenwijziging voorafgaand aan herinvestering

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01515, 19/01516 - ECLI:NL:GHARL:2020:9557 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Verdrag Nederland-Malta / vanuit Zwitserland verschuldigde rente / Nederland heffingsbevoegd

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01740 - ECLI:NL:GHARL:2020:9560 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Uitleg 'remittance bepaling' in Verdrag Nederland-Malta

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01414 - ECLI:NL:PHR:2020:1028 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Geen 'Europees beroep' mogelijk tegen 'conclusie' Europese Commissie

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑572/18 - ECLI:EU:C:2020:973 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Verwerking heffingsvermindering verhuurderheffing voor vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/01464 - ECLI:NL:PHR:2020:1079 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Aftrek voorbelasting bij nieuwbouwwoning met zonnepanelen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/02837 - ECLI:NL:PHR:2020:1017 - 30-10-2020

Volgende