Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Bezorgers Deliveroo werkten in dienstbetrekking

Alg - Arrest Hoge Raad - 21/02090 - ECLI:NL:HR:2023:443 - 24-03-2023

Jurisprudentie

Overdrachtsbelasting juist berekend / inbrengvrijstelling niet van toepassing

WBR - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/5806 - ECLI:NL:RBDHA:2022:15679 - 20-12-2022

Jurisprudentie

Mensing II / toepassing winstmargeregeling na intracommunautaire levering

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑180/22 - ECLI:EU:C:2023:242 - 23-03-2023

Jurisprudentie

Opeenvolgende schorsingsmaatregelen / strafrechtelijk karakter

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑412/21 - ECLI:EU:C:2023:234 - 23-03-2023

Jurisprudentie

2 maanden voorwaardelijk en taakstraf van 125 uur wegens belastingfraude

Alg - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 08-996159-18 - ECLI:NL:RBOVE:2023:998 - 16-03-2023

Jurisprudentie

Correctie loonheffingen wasserij niet naar willekeur vastgesteld

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/01683 - ECLI:NL:GHAMS:2022:3816 - 15-12-2022

Jurisprudentie

Taakstraf en (voorwaardelijke) gevangenisstraf voor belastingfraudeur

Alg - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 08-996146-18 - ECLI:NL:RBOVE:2023:997 - 16-03-2023

Jurisprudentie

Toepassing kwijtscheldingswinstvrijstelling terecht niet gehonoreerd

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/3755 - ECLI:NL:RBDHA:2023:2763 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Geldboete van € 50.000 voor het opzettelijk niet doen van aangiften IB en vpb

Alg / IB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21-006430-19 - ECLI:NL:GHARL:2023:1967 - 24-02-2023

Jurisprudentie

Verzuimboete OB in verband met onjuiste opgaaf intracommunautaire prestaties

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1882 - ECLI:NL:RBZWB:2023:781 - 10-02-2023

Volgende