Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Toepassing meestbegunstigingsclausule in het belastingverdrag met Zuid-Afrika

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/04584 - ECLI:NL:HR:2019:57 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Levering matrassen met unieke formule / proefslapen / geen verlaagd btw-tarief

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01119 en 17/01120 - ECLI:NL:GHARL:2019:18 - 08-01-2019

Jurisprudentie

Berekening aftrek voorbelasting exploitant sporthal

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00350 - ECLI:NL:PHR:2018:1396 - 18-12-2018

Jurisprudentie

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen schadevergoeding

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05027 - ECLI:NL:PHR:2018:1450 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Aan militair ambtenaar toegekende dwangsom is geen loon

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01920 - ECLI:NL:PHR:2018:1452 - 27-11-2018

Jurisprudentie

Aan politiebeambte toegekende dwangsom is geen loon

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01914 - ECLI:NL:PHR:2018:1338 - 27-11-2018

Jurisprudentie

ANBI-status religieuze instelling ten onrechte ingetrokken

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00383 - ECLI:NL:GHSHE:2018:4325 - 18-10-2018

Jurisprudentie

Door niet-tijdig beslissende overheidswerkgevers verbeurde dwangsommen / geen loon

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01920 - ECLI:NL:PHR:2018:1454 - 27-01-2018

Jurisprudentie

Weigering aftrek van voorbelasting bij fictieve handelingen?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑712/17 - ECLI:EU:C:2019:35 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Lidstaat van inning van de belastingen op verzekeringspremies

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑74/18 - ECLI:EU:C:2019:33 - 17-01-2019

Volgende