Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Recht op vertragingsrente bij niet tijdige btw-teruggaaf

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑844/19 - ECLI:EU:C:2021:378 - 12-05-2021

Jurisprudentie

Vervalste facturen aan de Belastingdienst beschikbaar doen stellen / geldboete van € 2.000

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 23-003186-19 - ECLI:NL:GHAMS:2021:1338 - 03-05-2021

Jurisprudentie

Buitengewone last van circa € 12 miljoen verzekeraar terecht niet geaccepteerd

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5844 - ECLI:NL:RBZWB:2021:2170 - 29-04-2021

Jurisprudentie

Pand op één lijn te stellen met verzorgingsinstelling / 6% overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3841 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1074 - 10-03-2021

Jurisprudentie

Geen milieu-investeringsaftrek voor investeringen in mestverwerkingsinstallatie

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3477 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1679 - 16-04-2021

Jurisprudentie

Overdrachtsbelasting ter zake van verkrijging onroerendezaakrechtspersoon van verbonden lichamen

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/7782 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1866 - 15-04-2021

Jurisprudentie

Premie Whk / Inspecteur gebonden aan uitspraak Rechtbank waarin UWV partij is

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/502 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1707 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Oordeel Hof over sectorindeling zorghulpmiddelenbedrijf onjuist gemotiveerd

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01381 - ECLI:NL:HR:2021:710 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Geen laag btw-tarief voor tegen vergoeding parkeren bij attractiepark

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/02610 - ECLI:NL:HR:2021:699 - 07-05-2021

Volgende