Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Belastingfraude uitzendbranche / zzp-er geen (mede)pleger doen onjuiste aangiften

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-002142-16 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3314 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Whk-beschikking / zelfstandige taak Inspecteur / deels onterechte toerekening

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3809 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3828 - 05-09-2019

Jurisprudentie

Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting en verrekening van voorheffingen

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00909 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2310 - 20-08-2019

Jurisprudentie

Hogere gevangenisstraf voor leidinggever goededoelenstichting

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-000418-18 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3313 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende / geen immateriële schadevergoeding

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00810 t/m 18/00813 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2390 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht Rijnvarende / geen A1- of E101-verklaring

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00775 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2389 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Btw op werkzaamheden inzake aanpassing openbare gemeentelijke weg aftrekbaar?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-528/19 - 21-08-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag: Zweedse renteaftrekbeperking strijdig met art. 49 VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-484/19 - 08-08-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen: is advocaat een belastingplichtige voor de btw?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-424/19 - 27-07-2019

Jurisprudentie

Hospice verricht geen vrijgestelde prestaties; recht op btw-teruggaaf

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/6930 - ECLI:NL:RBDHA:2019:9205 - 18-07-2019

Volgende