Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Sectorindeling premies werknemersverzekeringen voor franchisegever

SV - Arrest Hoge Raad - 18/03623 - ECLI:NL:HR:2019:1222 - 19-07-2019

Jurisprudentie

Tariefindeling grote lcd-beeldschermen / verwijzing na HvJ, ECLI:EU:C:2019:319

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/00410 - ECLI:NL:HR:2019:1225 - 19-07-2019

Jurisprudentie

Btw-heffing erotische webcamsessies / eindarrest HvJ, ECLI:EU:C:2019:388 (Geelen)

BTW - Arrest Hoge Raad - 15/04171 - ECLI:NL:HR:2019:1230 - 19-07-2019

Jurisprudentie

Toepassing Letse socialezekerheidswetgeving op Zeevarende

SV - Arrest Hoge Raad - 17/01041 - ECLI:NL:HR:2019:1201 - 19-07-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-aftrek makelaarsvergoedingen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-405/19 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Bruteringsmogelijkheid (indirect bruteren) naheffingsaanslag kansspelbelasting

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/2530 - ECLI:NL:RBNHO:2019:4969 - 13-06-2019

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling van bestuurder die bv heeft 'leeggetrokken'

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00033 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1556 - 16-04-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00377 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1980 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Op hamam-behandelingen is algemene omzetbelastingtarief van toepassing

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/6040, 18/6062, 18/6065, 18/6067, 18/6068 - ECLI:NL:RBDHA:2019:3278 - 02-04-2019

Jurisprudentie

Geen vrijstelling premies volksverzekeringen voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00177 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1780 - 16-05-2019

Volgende