Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Rvu-heffing / vrijwillige ontslagregeling / betalingen gedurende opzegtermijn

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3414 - ECLI:NL:RBDHA:2019:11233 - 12-09-2019

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief alcoholhoudende drank bij maaltijd in restaurant

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/00405 - ECLI:NL:HR:2019:1724 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Goed koopmansgebruik / fiscale verantwoording waardemutataties interest rate swaps

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/01352 - ECLI:NL:HR:2019:1721 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Tariefindeling van tonijnchuncks / snijvolgorde van delen vis niet relevant

Alg - Arrest Hoge Raad - 18/00768 - ECLI:NL:HR:2019:1710 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Herziening van douaneaangifte / tijdstip mededeling geoorloofd

Alg - Arrest Hoge Raad - 16/01523 - ECLI:NL:HR:2019:1686 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Vorming voorziening niet mogelijk / geen strafverzwarende omstandigheden

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3953 en 17/4124 - ECLI:NL:RBZWB:2019:3096 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑68/18 - ECLI:EU:C:2019:933 - 07-11-2019

Jurisprudentie

Geen rechtstreekse werking artikel 132, lid 1, onder m, Btw-richtlijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑488/18 - ECLI:EU:C:2019:942 - 07-11-2019

Jurisprudentie

Spaanse belastingen op kernafval niet strijdig met EU-recht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑80/18 tot en met C‑83/18 - ECLI:EU:C:2019:934 - 07-11-2019

Jurisprudentie

HvJ staat Spaanse heffing op gebruik van binnenwateren voor productie elektriciteit toe

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑105/18 t/m C‑113/18 - ECLI:EU:C:2019:935 - 07-11-2019

Volgende