Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑274/14 - ECLI:EU:C:2020:17 - 21-01-2020

Jurisprudentie

Omzet verkochte onroerende zaken ten onrechte buiten pro-rataberekening gelaten

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4152 - ECLI:NL:RBGEL:2019:6113 - 24-12-2019

Jurisprudentie

Hoteldeel van onroerende zaak is ten tijde van verkrijging niet-woning

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2280 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5675 - 11-12-2019

Jurisprudentie

Verwerving certificaten van aandelen in werkgever / geen loonvoordeel

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/3224 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5573 - 03-12-2019

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor coördinatiedienst voor zorggroep

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/00274 - ECLI:NL:HR:2020:62 - 17-01-2020

Jurisprudentie

Gevormde voorziening en afwaardering vordering terecht gecorrigeerd

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00315 en 18/00446 EN 18/00447 - ECLI:NL:GHARL:2020:250 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Zonnepanelenzaak / tijdigheid teruggaveverzoek / informele bestuurlijke lus

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1870T - ECLI:NL:RBZWB:2019:5731 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Verkrijging van woning niet vrijgesteld / geen gezamenlijke verkrijging

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3196 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5854 - 20-12-2019

Jurisprudentie

Navordering toegestaan na belastingcontrole d.m.v. steekproef

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/994 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5440 - 05-12-2019

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon voor directeur transportbedrijf niet te hoog vastgesteld

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00705 en 18/00706 - ECLI:NL:GHSHE:2020:63 - 09-01-2020

Volgende