Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Gibraltar valt niet onder werkingssfeer Moeder-dochterrichtlijn

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑458/18 - ECLI:EU:C:2020:266 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Juiste tenaamstelling en bekendmaking naheffingsaanslagen / plaats van dienst

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5934 en 18/5937 - ECLI:NL:RBGEL:2020:1285 - 24-02-2020

Jurisprudentie

Utb terecht uitgereikt omdat voorwaarden vergunning BOD waren overtreden

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00052 - ECLI:NL:GHAMS:2020:980 - 11-02-2020

Jurisprudentie

Geen afwaardering van vordering op vermogende dga

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/4006 - ECLI:NL:RBDHA:2020:2832 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Toewijzing heffingsrecht over nabestaandenpensioen en invaliditeitsuitkering

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5538 en 19/5492 t/m 19/5495 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1185 - 13-03-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen / te goeder trouw uitgereikte btw-facturen / geen herziening mogelijk?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-48/20 - 13-03-2020

Jurisprudentie

Voor compressoren benodigde elektriciteit niet vrijgesteld van energiebelasting

Alg - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00242 - ECLI:NL:GHARL:2020:2109 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Juiste naheffingsaanslagen loonheffingen / vergrijpboetes deels terecht

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00299 t/m 19/00301 - ECLI:NL:GHSHE:2020:838 - 05-03-2020

Jurisprudentie

Verkregen onroerende zaak kwalificeert niet als woning

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/4789 - ECLI:NL:RBNHO:2020:1486 - 03-03-2020

Jurisprudentie

Programma’s voor start-ups in Rotterdamse haven / btw-ondernemer / fiscale eenheid

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00221 - ECLI:NL:GHDHA:2020:199 - 04-02-2020

Volgende